Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego - Pacjent

W przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Servier prosimy o zgłoszenie tego faktu w formie elektronicznej. W tym celu prosimy o opisanie działania niepożądanego w formularzu poniżej, wraz z określeniem sposobu kontaktu z Państwem (nr telefonu, mail).

Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia działania niepożądanego. Prosimy wówczas o kontakt pod numer telefonu (22) 594 90 00 w godzinach 8.30 - 17.30 od poniedziałku do piątku. W pozostałe dni tygodnia, święta, dni wolne od pracy oraz godziny przed 8.30 i po 17.30 prosimy o kontakt pod numerem 602 416 499.

Każde podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego (jeśli nie pochodzi od lekarza lub farmaceuty) powinno być zgłaszane lekarzowi.

Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Dane przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu odpowiedzialnego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia działania niepożądanego.  Jednocześnie informujemy że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu skutecznego zgłoszenia.

(*) - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe