Agomelatyna (Valdoxan/Thymanax). Nowe przeciwwskazanie do stosowania oraz przypomnienie o znaczeniu monitorowania czynności wątroby

26.09.2013