Akcja „Servier dla Serca” ponownie nagrodzona. Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2013 Działalność edukacyjno-szkoleniowa

10.01.2014

17 grudnia zakończyła się XIV edycja konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2013. Decyzją Kapituły XIV edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2013, akcja Servier dla Serca została nagrodzona tytułem Lider Roku w Ochronie Zdrowia – Działalność edukacyjno-szkoleniowa.

Kapituła konkursu złożona z osób szczególnie zaangażowanych w ochronę zdrowia, jak przedstawiciele władzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, związków pracodawców, instytucji, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń oraz najbardziej wpływowych osobistości świata medycyny doceniła akcję Servier dla Serca, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Kapituła konkursu uznała, że akcja zwróciła uwagę setek tysięcy osób na stan ich zdrowia i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z chorób układu sercowo-naczyniowego.

Wręczenie statuetki odbędzie się podczas uroczystej Gali 22 stycznia 2014 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.