Celladon ogłasza zawarcie umowy z firmą Servier

04.03.2014

 

Firma Servier otrzymała wyłączną ofertę ogólnoświatowej (oprócz USA) współpracy naukowej i licencji, dotyczącą należących do firmy Celladon innowacyjnych drobnocząsteczkowych modulatorów enzymu SERCA2b stosowanych w leczeniu cukrzycy i chorób metabolicznych.

 

 

 

SAN DIEGO, 24 lutego 2014 r. - Celladon Corporation (NASDAQ: CLDN), spółka biotechnologiczna prowadząca badania kliniczne, zajmująca się opracowywaniem nowych metod leczenia, korzystając z pozycji lidera w dziedzinie prac nad enzymami z grupy SERCA, ogłosiła w dniu dzisiejszym, że zawarła z firmą Servier umowę o potencjalną ogólnoświatową (nieobejmującą USA) współpracę naukową i licencję, dotyczącą poszukiwań innowacyjnych modulatorów enzymu SERCA2b stosowanych w leczeniu cukrzycy typu II i innych chorób metabolicznych oraz prac rozwojowych nad tymi modulatorami. W ramach współpracy możliwe będzie skorzystanie z innowacyjnych związków opracowanych przez spółkę Celladon oraz z jej zastrzeżonych metod badawczych i technologii badań przesiewowych służących izolacji drobnocząsteczkowych modulatorów enzymów z grupy SERCA. 

Zgodnie z warunkami umowy spółka Celladon przyznała firmie Servier wyłączną opcję na uzyskanie ogólnoświatowej licencji na program prac rozwojowych nad drobnocząsteczkowymi związkami przeznaczonymi do leczenia cukrzycy i innych chorób metabolicznych.

Decyzja firmy Servier o skorzystaniu z tej opcji będzie zależała od wyniku serii zaplanowanych wcześniej badań in vitro i in vivo. W przypadku gdyby firma Servier skorzystała z tej opcji, spółka Celladon otrzyma dofinansowanie prac naukowych oraz za osiągnięcie poszczególnych etapów prac, a także honoraria od sprzedaży. Firmy Celladon i Servier będą wspólnie wspierać prace odkrywcze, przy czym firma Servier będzie przede wszystkim odpowiedzialna za pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją globalnego planu prac rozwojowych na jej terytorium, a także za uzyskanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i wprowadzenie na rynek wszelkich związków wybranych jako wiodące potencjalne leki, z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Spółka Celladon zachowa wszelkie obowiązujące w USA prawa do wszystkich związków i wiodących potencjalnych leków, które zostaną opracowane dzięki tej współpracy i na podstawie umowy licencyjnej.

 

Informacje o realizowanym przez spółkę Celladon programie opracowywania drobnocząsteczkowych leków ukierunkowanych na enzymy SERCA2b 

Program badań naukowych nad drobnocząsteczkowymi związkami dotyczy izoformy SERCA2b enzymów z grupy SERCA. Enzymy te kontrolują przepływ wapnia w retikulum endoplazmatycznym we wszystkich komórkach organizmu człowieka. Do niedoboru enzymów SERCA2b dochodzi w sytuacji stresu komórkowego, gdy w komórkowym retikulum endoplazmatycznym gromadzą się niezwinięte białka, co określa się mianem "stresu retikulum endoplazmatycznego". Istnieją liczne publikacje w naukowym piśmiennictwie medycznym potwierdzające ważną rolę tego stanu w rozwoju wielu chorób i stanów patologicznych, w tym niewydolności serca, cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych. Wierzymy, że jesteśmy liderem branżowym w dziedzinie izolacji drobnocząsteczkowych modulatorów enzymu SERCA2b, które mogą korygować zaburzenia przemian wapnia i stres retikulum endoplazmatycznego, będące u podłoża leczonych zaburzeń. Aktywność naszych zastrzeżonych, innowacyjnych, pierwszych w swojej klasie związków udowodniono w badaniach na licznych modelach przedklinicznych chorób i stanów patologicznych.

 

Informacje o spółce Celladon

Calledon jest spółką biotechnologiczną z produktami w stadium badań klinicznych. Wykorzystując pozycję lidera w dziedzinie deregulacji gospodarki wapniowej, opracowuje nowe metody leczenia zaspokajające ogromne istniejące potrzeby medyczne, wpływające na enzymy z grupy SERCA. Enzymy SERCA, czyli Ca2+-ATP-azy retikulum sarko/endoplazmatycznego, są rodziną enzymów odgrywających kluczową rolę w regulacji wewnątrzkomórkowej gospodarki wapniowej we wszystkich komórkach organizmu człowieka. Deregulacja gospodarki wapniowej odgrywa rolę w rozwoju szeregu istotnych, złożonych stanów patologicznych i chorób, np. niewydolności serca, będącej zespołem klinicznym charakteryzującym się zaburzeniami czynności serca, co prowadzi do niewystarczającego przepływu krwi do zaspokojenia potrzeb metabolicznych organizmu, a także cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych. Portfel terapeutyczny produktów firmy Celladon stosowanych w chorobach charakteryzujących się niedoborem enzymu SERCA obejmuje zarówno terapie genowe, jak i związki drobnocząsteczkowe. W przypadku preparatu MYDICAR, najbardziej zaawansowanego potencjalnego leku, wykorzystuje się terapię genową do wywierania wpływu na enzym SERCA2a, do niedoboru którego dochodzi u pacjentów z niewydolnością serca. Firma zidentyfikowała ponadto szereg potencjalnych pierwszych w swojej klasie związków leczniczych, które oddziałują na nowe cząsteczki docelowe w leczeniu cukrzycy i chorób neurodegeneracyjnych, należących do portfela drobnocząsteczkowych modulatorów enzymu SERCA2b.

 

Dane kontaktowe:

Fredrik Wiklund 
Wiceprezes ds. rozwoju korporacyjnego i relacji z inwestorami
(858) 432-7215 
fwiklund@celladon.net

 

Informacje o firmie Servier

Servier jest pierwszą niezależną francuską firmą farmaceutyczną prowadzącą własne badania naukowe, założoną w 1954 r. Jej rozwój jest wynikiem nieustających prac innowacyjnych w następujących obszarach terapeutycznych: choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, choroby neurologiczne, choroby psychiczne, choroby reumatyczne i onkologia. W roku 2013 firma odnotowała przychody w wysokości 4,2 miliarda euro. Dziewięćdziesiąt dwa procent leków wytwarzanych przez Servier jest przepisywanych poza granicami Francji. Co najmniej 25% przychodów uzyskiwanych przez tę spółkę z leków jest inwestowanych co roku w prace badawczo-rozwojowe. Spółka Servier jest obecna aż w 140 krajach. Na całym świecie zatrudnia ponad 21 tys. osób. Grupa Servier odpowiadała za 35% nadwyżki Francji w handlu zagranicznym w sektorze farmaceutycznym w 2013 r. 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej www.servier.com

 

Dane do kontaktów w sprawie szczegółów: 

Departament Komunikacji spółki Servier
Tel.: +33 (0)1 55 72 60 37 
E-mail:  presse@servier.fr