Co nas wyróżnia

BADANIA NAUKOWE TO NASZ PRIORYTET

Firma Servier przeznacza 27% swojego obrotu na badania naukowe nad lekami innowacyjnymi.
Ponad 3 000 osób pracuje w ośrodkach naukowo-badawczych Servier.
 

INWESTUJEMY W POLSCE

Firma Servier jest obecna w Polsce od 1992 roku.

Od początku działalności w naszym kraju firma prowadzi długofalowe inwestycje w zakresie
badań nad nowymi lekami i produkcji leków. Firma Servier od wielu lat inwestuje także w edukację
zdrowotną
Polaków.

 

CENIMY KAPITAŁ LUDZKI

Ludzie stanowią najważniejszą wartość firmy  Servier. Zgodnie z tą zasadą, na co dzień w pracy,
kierujemy się takimi wartościami jak wzajemna współpraca, szacunek pracowników do siebie
oraz motywacja i ambicja
w stałym rozwoju zawodowym.

W długofalowej perspektywie firma wspiera rozwój profesjonalny pracowników zarówno w Polsce,
jak i w ramach międzynarodowych struktur Grupy Badawczej Servier.