Decyzja GIF Nr 44/WC/2019 z dnia 22.08.2019 r. o wycofaniu z obrotu produktu leczniczego EURESPAL, tabletki powlekane, 80 mg

22.08.2019

Decyzja w formacie PDF