Firma Servier i Nerviano Medical Sciences rozpoczynają fazę badań klinicznych nad nowym preparatem onkologicznym (S 81694 - inhibitor MPS1)

 

24.09.2015

 

Firma Servier oraz Nerviano Medical Sciences poinformowały o rozpoczęciu pierwszego badania klinicznego dotyczącego preparatu S 81694 (NMS-P153), inhibitora kinazy mitotycznego punktu kontrolnego MPS1. Celem badania jest potwierdzenie bezpieczeństwa oraz właściwości farmakokinetycznych preparatu S 81694 stosowanego oddzielnie, a także wstępna ocena skuteczności i określenie zalecanej dawki dla badań fazy II.

 

Nowe badanie kliniczne to międzynarodowe, wieloośrodkowe, nierandomizowane badanie otwarte, które obejmie pacjentów z guzami litymi w stadium zaawansowanym lub z przerzutami, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło pożądanych efektów. W pierwszym etapie preparat będzie podawany w rosnącej dawce, zaś w dalszej części badania dawka ta zostanie dodatkowo zwiększona u pacjentów z określonymi rodzajami guzów litych.

 

Preparat S 81694 (NMS-P153) to nowy, silny inhibitor kinazy MPS1 odkryty przez Nerviano Medical Sciences, który w leczeniu wielu typów nowotworów staje się pierwotnym celem molekularnym ze względu na nadmierne wydzielanie w fazie M cyklu komórkowego. Preparat S 81694 działa na MPS1 bardzo selektywnie i już krótka ekspozycja na jego działanie wystarcza do spowodowania śmierci komórek rakowych. Po nabyciu praw do preparatu jego dalszym rozwojem zajęła się firma Servier.

 

– Dzięki świetnej współpracy z firmą Servier, która prowadzi przełomowe badania w obszarze onkologii, z powodzeniem przeszliśmy do fazy badań klinicznych nad preparatem S 81694 – stwierdził dr Arturo Galvani, dyrektor ds. badań nad lekami w Nerviano Medical Sciences. – Mamy nadzieję, że ten pierwszy krok przełoży się w przyszłości na konkretne korzyści kliniczne dla chorych na raka.

 

– Z wielkim zadowoleniem przyjmujemy rozpoczęcie tego badania – stwierdził dr Jean-Pierre Abastado, dyrektor ds. innowacji klinicznych w onkologii w firmie Servier.

 

– Przejście do fazy badań klinicznych nad tym nowym preparatem onkologicznym potwierdza, że firma Servier jest zdecydowana zapewnić innowacyjne rozwiązania terapeutyczne w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby pacjentów z ciężkimi schorzeniami – dodał dr Emmanuel Canet, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

 

Badanie, którego sponsorem jest firma Servier, zostanie przeprowadzone w Belgii i Holandii przez firmę Clioss - spółkę zależną Nerviano, natomiast Preparat S 81694 dostarczy firma NerPharMa, która jest wytwórcą kontraktowym, również z grupy Nerviano.

 

Informacje o kinazie MPS1

MPS1 (inaczej TTK) to kinaza, której wydzielanie ulega znacznemu zwiększeniu w przypadku wielu rodzajów guzów o różnej etiologii. MPS1 odgrywa krytyczną rolę w kontrolowaniu mitozy (fazy podziału w cyklu komórkowym). W czasie mitozy, MPS1 uczestniczy w regulacji punktu kontrolnego wrzeciona podziałowego, to jest mechanizmu zapewniającego właściwe ustawienie i rozdzielenie chromosomów. Wykazano, że ten punkt kontrolny jest przeregulowany w przypadku guzów aneuploidalnych, które stanowią około 90% nowotworów litych oraz 70% nowotworów hematologicznych. Inhibitory MPS1 wykorzystują całkowicie nowy mechanizm działania w porównaniu z obecnie dostępnymi lekami oddziałującymi na przebieg mitozy.

 

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Jej rozwój opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne, reumatyczne i nowotworowe. W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro. 92% leków Servier jest stosowanych poza granicami Francji.  

W 2014 roku, firma zainwestowała 28% przychodów ze sprzedaży leków w badania naukowe. Firma Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 400 osób w 146 krajach świata.

Do głównych priorytetów firmy Servier w zakresie badań i rozwoju należy onkologia. Obecnie trwają badania kliniczne nad użyciem 8 nowych cząsteczek w leczeniu raka piersi, raka płuc, innych guzów litych oraz różnych typów chłoniaków i białaczek. Badania nad tymi innowacyjnymi lekami są prowadzone we współpracy z wieloma partnerami na całym świecie i obejmują różne nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, w tym cytotoksyczne, proapoptyczne, celowane, immunologiczne i komórkowe. Servier chce w ten sposób znacząco poprawić sytuację chorych na raka.

 

Informacje o firmie Nerviano

Nerviano Medical Sciences zajmuje się badaniami nad nowymi lekami onkologicznymi. Misją firmy jest poszukiwanie nowego podejścia w leczeniu pacjentów chorych na raka oraz rozwój innowacyjnych leków, a przez to wpływanie na przyszłość onkologii.

Nerviano Medical Sciences należy do Grupy NMS, którą w 2010 roku przejął Region Lombardii i której działalność koordynuje Regionalna Fundacja na rzecz Badań Biomedycznych. Do Grupy NMS należą także inne firmy oferujące usługi badawcze na rynku włoskim i międzynarodowym, w tym: Clioss – zajmująca się rozwojem klinicznym leków od pierwszych badań z udziałem ludzi; NerPharMa – specjalizująca się we wdrażaniu nowych substancji czynnych do produkcji; a także Accelera – jedna z niewielu włoskich firm zajmujących się badaniami fazy przedklinicznej.

 

Kontakt:

Dodatkowe informacje o firmie Servier znajdują się na stronie internetowej www.servier.com.

 

Dział Komunikacji firmy Servier
tel.: +33 1 5572 6037
e-mail: presse@servier.fr

 

Dział Komunikacji Grupy NMS
tel.: +39 333 8425690
e-mail: ufficiostampa@nmsgroup.it