Firma Servier i Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. zawarły umowę licencyjną w sprawie rozwoju i komercjalizacji w Europie doustnego leku przeciwnowotworowego TAS-102

15.06.2015

 

Firma Servier i Japońska firma Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. oraz poinformowały o zawarciu w dniu 12 czerwca 2015 roku wyłącznej umowy licencyjnej w sprawie rozwoju i wprowadzenia do obrotu w Europie i innych krajach preparatu TAS-102 (triflurydyna z chlorowodorkiem tipiracylu). Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. zachowała prawa do rozwoju i komercjalizacji TAS-102 w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku oraz Japonii i całej Azji, a także do wytwarzania i dostarczania tego produktu. TAS-102 to złożony doustny lek przeciwnowotworowy, który został pierwotnie opracowany przez Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. do stosowania w leczeniu raka jelita grubego.

W ramach umowy, Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. otrzyma łącznie 130 mln dolarów jako zaliczkę oraz po zatwierdzeniu wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Ponadto, Taiho będzie otrzymywać dodatkowe kwoty po osiągnięciu kolejnych etapów regulacyjnych i sprzedażowych, a także opłaty licencyjne uzależnione od wartości sprzedaży netto. Taiho i Servier będą także współdziałać przy dalszym rozwijaniu preparatu TAS-102, dzieląc się równo kosztami i zadaniami.

Preparat TAS-102 jest obecnie przedmiotem oceny organów regulacyjnych w Europie i Stanach Zjednoczonych, a w 2014 roku został dopuszczony do obrotu w Japonii. Wprowadzeniem TAS-102 na rynek amerykański zajmie się Taiho Oncology Inc., spółka zależna Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy dotyczącej TAS-102 z firmą Servier, która jest szeroko obecna na całym świecie, zwłaszcza w Europie, a także długofalowo zaangażowała się w badania onkologiczne – stwierdził Masayuki Kobayashi, Prezes i Dyrektor Reprezentacyjny Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. – Taiho i Servier podejmą ścisłą i intensywną współpracę, aby przyspieszyć rozwój i komercjalizację preparatu TAS-102 i udostępnić go pacjentom na całym świecie.

Mamy nadzieję, że nawiązanie partnerskiej współpracy z Taiho pozwoli nam szybko wprowadzić na rynek w Europie i innych krajach nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z rakiem jelita grubego – powiedział Olivier Laureau, Prezes firmy Servier. – Znamy i cenimy dorobek Taiho w dziedzinie rozwoju doustnych leków przeciwnowotworowych, a współpraca z tą firmą przyczyni się do wzbogacenia oferty onkologicznej firmy Servier. Podpisanie tak znaczącej umowy stanowi potwierdzenie poważnych ambicji firmy Servier w dziedzinie onkologii oraz chęci zapewnienia chorym na nowotwory nowych rozwiązań terapeutycznych dzięki szerokiej gamie nowatorskich terapii, które znajdują się obecnie w fazie badań klinicznych. Wpisuje się to w nasze działania na rzecz postępu w leczeniu, z korzyścią dla pacjentów.

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. i firma Servier oczekują, że dzięki nawiązanej współpracy preparat TAS-102 w jeszcze szerszym zakresie pomoże pacjentom onkologicznym w Europie i na innych kontynentach.

Informacje o preparacie TAS-102

TAS-102 to złożony doustny lek przeciwnowotworowy, który zawiera triflurydynę (FTD) i chlorowodorek tipiracylu (TPI). Preparat jest już dostępny komercyjnie w Japonii, a w Europie i Stanach Zjednoczonych podlega aktualnie ocenie przez organy regulacyjne w zakresie stosowania w leczeniu raka jelita grubego.

Informacje o raku jelita grubego

Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych nowotworów występujących w Unii Europejskiej[i] oraz trzeci pod względem zapadalności typ nowotworu na świecie.[ii] Zgodnie z opublikowanymi w 2013 roku w czasopiśmie European Journal of Cancer wynikami, w 2012 roku w Europie zdiagnozowano rak jelita grubego u około 447 tys. pacjentów (w tym 242 tys. mężczyzn i 205 tys. kobiet), a 215 tys. osób zmarło w następstwie tej choroby.i Ponadto, według szacunków Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego, w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano rak okrężnicy i odbytnicy u 136,830 pacjentów (w tym 71,830 mężczyzn i 65,000 kobiet), a 50,310 osób zmarło na tę chorobę.[iii]

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Jej rozwój opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne, kostno-stawowe i nowotworowe.

W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro. 92% leków Servier jest stosowanych poza granicami Francji. W 2014 roku, firma zainwestowała 28% przychodów ze sprzedaży leków w badania naukowe. Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 400 osób w 146 krajach świata.

Do głównych priorytetów firmy Servier w zakresie badań i rozwoju należy onkologia. Obecnie trwają badania kliniczne nad użyciem 8 nowych cząsteczek w leczeniu raka piersi, raka płuc, innych guzów litych oraz różnych typów chłoniaków i białaczek. Badania nad tymi innowacyjnymi lekami są prowadzone we współpracy z wieloma partnerami na całym świecie i obejmują różne nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, w tym cytotoksyczne, proapoptyczne, celowane, immunologiczne i komórkowe. Servier chce w ten sposób znacząco poprawić sytuację chorych na raka.

 

Informacje o firmie Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., spółka zależna firmy Otsuka Holdings Co., Ltd., to przedsiębiorstwo farmaceutyczne, które specjalizuje się w działalności badawczo-rozwojowej w trzech obszarach: onkologii, alergologii i immunologii oraz urologii. Filozofia korporacyjna przedsiębiorstwa zawiera się w haśle: „Chcemy poprawiać stan zdrowia ludzi i wzbogacać życie społeczne o więcej uśmiechu.” W obszarze onkologii, firma Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. osiągnęła wiodącą pozycję w Japonii i na całym świecie pod względem rozwoju innowacyjnych leków stosowanych w terapii nowotworów. Także w innych obszarach, firma wytwarza wysokiej jakości leki, które są skuteczne w terapii wielu schorzeń, poprawiając jakość życia pacjentów. Stawiając zawsze dobro pacjentów na pierwszym miejscu, Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. oferuje także leki dostępne bez recepty, dzięki którym chorzy mogą wieść pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

Dodatkowe informacje o firmie Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. są dostępne na stronie internetowej //www.taiho.co.jp/english/.

 
[i] Ferlay, J. i wsp. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. European Journal of Cancer (2013) 49; 1374-1403.

[ii] World Cancer Research Fund International. Worldwide Data.2013. //www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/worldwide-data. Dostęp: Luty 2015. GLOBOCAN 2012 Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012.

[iii] Cancer facts & figures 2014. American Cancer Society.