Firma Servier i Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie nawiązują współpracę w celu przyspieszenia badań nad chorobą Parkinsona

8.07.2020

Paryż (Francja) i Barcelona (Hiszpania) – Niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier oraz Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (UAB) podpisały umowę o partnerstwie w celu przyspieszenia badań nad chorobą Parkinsona przy użyciu nowej metody analizy związków małocząsteczkowych, opracowanej przez prof. Salvadora Venturę, który kieruje zespołem badawczym w Instytucie Biotechnologii i Biomedycyny (IBB) na Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej UAB.

W ramach zawartej umowy, naukowcy z firmy Servier podejmą współpracę z zespołem prof. Ventury w celu dalszej identyfikacji i rozwoju szeregu związków chemicznych, które mają zdolność neutralizowania patogenicznego działania α-synukleiny – białka odgrywającego kluczową rolę nie tylko w chorobie Parkinsona, ale również wielu innych chorobach neurodegeneracyjnych.

Odkrycie nowych leków na choroby neurodegeneracyjne i neuropsychiatryczne pozostaje jednym z kluczowych celów firmy Servier ze względu na wiele niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych wśród pacjentów z tymi schorzeniami – stwierdził Ross Jeggo, dyrektor ds. badań neuropsychiatrycznych w Grupie Servier. – W świetle ogromnej wiedzy prof. Ventury, nawiązana współpraca to szansa dla firmy Servier na znaczne przyspieszenie badań i udostępnienie nowych opcji terapeutycznych pacjentom cierpiącym na chorobę Parkinsona i inne powiązane choroby neurodegeneracyjne.

Kierowany przez prof. Venturę zespół ma wieloletnie doświadczenie w badaniach nad nieprawidłowym fałdowaniem i agregacją białek oraz związkiem tych procesów z chorobami neurodegeneracyjnymi, a w szczególności nad rozwojem innowacyjnych terapii tych schorzeń. Badacze opracowali metodologię, która wśród tysięcy różnych związków chemicznych pozwala zidentyfikować cząsteczki oddziałujące na α-synukleinę.

– Współpraca z firmą Servier pozwoli nam podjąć wspólne starania na rzecz poszukiwania i rozwijania preparatów, które będzie można wykorzystać w leczeniu, a być może również zapobieganiu chorobie Parkinsona – zaznaczył prof. Ventura.

Choroba Parkinsona to po chorobie Alzheimera druga pod względem częstości występowania choroba neurodegeneracyjna na świecie. Cierpi na nią około 10 milionów ludzi[1]. Przyczyną choroby Parkinsona jest postępujące uszkodzenie – a nawet zanik – komórek nerwowych, zwłaszcza w obszarze mózgu odpowiedzialnym za wytwarzanie dopaminy, odgrywającej rolę neuroprzekaźnika w procesie kontroli czynności ruchowych. Głównym czynnikiem ryzyka jest wiek. Choroba upośledza w szczególności zdolność do wykonywania normalnych ruchów. Jak dotąd nie udało się zaspokoić podstawowych potrzeb zdrowotnych związanych z tym schorzeniem ze względu na brak terapii o potwierdzonym działaniu neuroprotekcyjnym i neuroregeneracyjnym.

 

Informacje o firmie Servier

Servier przykłada dużą wagę do neuropsychiatrii, oferując pacjentom szereg innowacyjnych leków na schorzenia neurologiczne. Zespoły badawcze firmy pracują nad nowym podejściem do leczenia szeregu chorób neurodegeneracyjnych, obierając za cel toksyczne białka, które powodują obumieranie neuronów, i koncentrując się przede wszystkim na zwalczaniu przyczyn, a nie leczeniu objawów. W tym obszarze, który cechują ogromne potrzeby zdrowotne, jeden potencjalny lek na autyzm znajduje się obecnie w III fazie badań klinicznych, a ponadto Grupa realizuje pięć innych projektów badawczo-rozwojowych, które są na różnym etapie zaawansowania. Te innowacyjne terapie są rozwijane we współpracy z partnerami uniwersyteckimi i biznesowymi na całym świecie.

Informacje o Instytucie Biotechnologii i Biomedycyny

Instytut Biotechnologii i Biomedycyny (IBB), założony w 1970 roku, to jeden z instytutów badawczych Uniwersytetu Autonomicznego w Barcelonie (UAB). Zatrudnia ponad 200 naukowców, którzy prowadzą badania naukowe na najwyższym poziomie, starając się przełożyć ich wyniki na zastosowania praktyczne w taki sposób, żeby zwrócić środki zainwestowane w naukę społeczeństwu.

W IBB funkcjonuje 18 zespołów, podzielonych na trzy programy badawcze, które obejmują różne dziedziny wiedzy, takie jak: bioinformatyka, biologia komórkowa i strukturalna, genomika, immunologia, mikrobiologia i proteomika. Członkowie poszczególnych zespołów realizują zaawansowane projekty w odpowiedzi na krajowe i międzynarodowe konkursy służące finansowaniu badań podstawowych i translacyjnych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://ibb.uab.cat.