Firma Servier i Zakład Produkcyjny Servier – Anpharm w 19. Raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki"

15.04.2021

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikował największy w Polsce przegląd działań w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. Do tegorocznego Raportu zakwalifikowało się 5 nowych praktyk firmy Servier i Zakłądu Produkcyjnego Servier - Anpharm, wśród nich te bezpośrednio związane z walką z pandemią Covid-19. FOB doceniło też 4 długoletnie praktyki obu firm. 

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) za rok 2020 pokazuje mobilizację świata biznesu i zaangażowanie w walkę z pandemią. Potwierdza też wielotorowe działania firmy Servier i Zakładu Produkcyjnego Servier – Anpharm w tym obszarze, skierowane zarówno do środowiska pacjentów, jak również do pracowników. Autorzy Raportu docenili też akty społecznej odpowiedzialności obu firm w skali globalnej, ukierunkowane na środowisko naturalne i kwestie klimatyczne.

 

19. edycja Raportu FOB zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Działania te dzielą się na dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, które zostały zgłoszone do Raportu po raz pierwszy. W drugiej grupie znajdują się praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w 2020 roku.

 

Do tegorocznej edycji Raportu zakwalifikowały się następujące praktyki firmy Servier i Zakładu Produkcyjnego Servier – Anpharm

 

5 praktyk nowych:

  • Zaangażowanie Servier na rzecz Klimatu
  • Bezpieczne miejsce pracy podczas pandemii Covid-19
  • Wsparcie w walce z pandemią Covid-19
  • Adopcja pszczół
  • Wolontariat Pracowniczy

 

4 praktyki długoletnie:

  • Zarządzanie energią
  • Promocja Zdrowia i badań profilaktycznych wśród pracowników
  • Program staży dla studentów
  • Koalicja 5 Frakcji

 

Tegoroczna edycja Raportu pokazuje, że świat biznesu wykazał się dużą aktywnością na polu walki z pandemią Covid-19, dowodząc, że mimo bezprecedensowej sytuacji niepewności i konieczności przeorganizowania swojej działalności na polu wewnętrznym, jak i zewnętrznym, idea zrównoważonego rozwoju pozostała w czołówce priorytetów. W tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” odnotowano ponad 40 proc. wzrost działań zgłoszonych do publikacji po raz pierwszy. Raport pokazuje także trend współdziałania i partnerstwa firm w walce z pandemią, np. w obszarze produkcji środków do dezynfekcji czy transportu leków, a także produktów ochrony osobistej do szpitali lub ośrodków pomocy społecznej.

 

*****

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest jedną z najważniejszych publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawaną od 2002 roku. Jest to przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz prezentacja najważniejszych kwestii dotyczących odpowiedzialnego biznesu w danym roku w Polsce.

Poprzednie edycje dostępne są na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/?type=114. Wszystkie praktyki z kolejnych edycji raportu publikowane są w wyszukiwarce dobrych praktyk, dostępnej na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.