Firma Servier informuje o rozszerzeniu współpracy z firmą Novartis w zakresie leczenia nowotworów krwi i guzów litych

Suresnes (Francja), 07.12.2015

 

Firma Servier poinformowała o skorzystaniu przez Novartis z opcji rozszerzenia zakresu umowy badawczej na potencjalne inhibitory białka Mcl-1. W komórkach nowotworowych często dochodzi do nasilenia ekspresji genu Mcl-1, który przyczynia się do przedłużenia życia tych komórek. Jak dotąd nie udało się jednak opracować silnego selektywnego inhibitora Mcl-1.

W 2014 roku, obie firmy zawarły strategiczną umowę o współpracy globalnej w zakresie rozwoju i komercjalizacji selektywnych inhibitorów Bcl-2, odkrytych w ramach programów badawczych realizowanych przez firmą Servier we współpracy z Vernalis (zob. informacja prasowa z dnia 24.06.2014). Cząsteczki te wywołują apoptozę komórek nowotworowych poprzez neutralizację białek inhibitorowych apoptozy z rodziny Bcl-2.

Zgodnie z postanowieniami umowy, firma Servier i Novartis rozszerzą obecnie współpracę w zakresie rozwoju i komercjalizacji o potencjalne leki z grupy inhibitorów Mcl-1. Firma Servier nadal będzie odpowiadać za cały program badań nad apoptozą. Obie firmy podzielą się natomiast odpowiedzialnością za realizację programów rozwoju przedklinicznego i ogólnoświatowych badań klinicznych. Podział praw do komercjalizacji opracowanych w wyniku współpracy produktów leczniczych między obie strony będzie miał charakter geograficzny.

Cieszymy się z rozszerzenia współpracy z Novartis – stwierdził dr Jean-Pierre Abastado, dyrektor ds. innowacji klinicznych w onkologii w firmie Servier. – Wiele lat pracowaliśmy nad odkryciem inhibitorów białek z rodziny Blc-2, których deregulacja odgrywa istotną rolę w procesie zahamowania eliminacji komórek nowotworowych. Naszym ostatecznym celem jest udostępnienie tych innowacyjnych terapii celowanych, ukierunkowanych na apoptozę, chorym na nowotwory.

Znacząca współpraca z jednym z obecnych liderów w tym obszarze to wyraz uznania dla innowacyjnego podejścia Servier do badań nad rakiem oraz dążenia firmy do udostępnienia chorym na nowotwory nowych opcji terapeutycznych w zakresie leczenia nowotworów krwi i guzów litych – podkreślił dr Emmanuel Canet, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

 

Informacje o białku Mcl-1 oraz białkach z rodziny Bcl-2

Białko Mcl-1 należy do grupy blisko powiązanych białek z rodziny Bcl-2, które są kluczowymi inhibitorami apoptozy, to jest procesu zaprogramowanej śmierci komórek. Deregulacja ekspresji białek z tej rodziny odgrywa istotną rolę w zahamowaniu eliminacji komórek nowotworowych. Białka z rodziny Bcl-2, sprzyjające przeżyciu komórek, już ponad dwadzieścia lat temu uznano za istotne cele terapeutyczne w onkologii. Jednak badania nad rozwojem potencjalnych leków z tej grupy są wyjątkowo trudne i wymagają nowatorskich rozwiązań z zakresu chemii i biologii strukturalnej. Nowe preparaty będą mogły być stosowane w celowanych terapiach złośliwych nowotworów układu krwiotwórczego i guzów litych.

 

 

 

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne, reumatyczne i nowotworowe.

W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro.

92% leków Servier jest stosowanych poza granicami Francji.

W 2014 roku, firma zainwestowała 28% przychodów ze sprzedaży leków w badania naukowe.

Firma Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 400 osób w 146 krajach świata.

Dodatkowe informacje o firmie Servier znajdują się na stronie internetowej www.servier.com.

Dział Komunikacji firmy Servier
tel.: +33 1 5572 6037
e-mail: presse@servier.fr