Firma Servier nawiązała strategiczną współpracę naukowo-badawczą z Uniwersytetem Harvarda

 

19.10.2017 

Umowa przewiduje prowadzenie badań w kliku obszarach terapeutycznych, w jakich specjalizuje się Servier, we współpracy z naukowcami z Harvardu

Firma Servier podpisała trzyletnią umowę o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Harvarda. Strategiczne porozumienie przewiduje wsparcie szeregu wieloletnich projektów badawczych, które będą się koncentrować na rozwoju innowacyjnych leków w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania Servier.

Obecna umowa to bardzo znaczący krok w budowaniu obecności firmy Servier w ważnym centrum działalności naukowo-badawczej, jakie mieści się w rejonie Bostonu i Cambridge.

W ramach nawiązanej współpracy, którą ze strony Uniwersytetu Harvarda będzie koordynować Biuro Rozwoju Technologii, Servier będzie wspierać różne projekty badawcze inicjowane przez poszczególne wydziały. Projekty zostaną wybrane w drodze konkursu, w dwóch cyklach finansowania. Firma Servier i uniwersytet przewidują, że będą obejmować szeroką tematykę: od badania mechanizmów biologicznych po identyfikację potencjalnych celów dla terapii i ich przedkliniczną weryfikację.

Ponadto, badacze z Servier będą mieli okazję gościć na Uniwersytecie Harvarda i bezpośrednio współpracować z miejscowymi naukowcami, poszerzając swoją wiedzę w różnych obszarach nauk biomedycznych, a jednocześnie przyczyniając się do wzbogacenia perspektywy akademickiej o praktyczne doświadczenie w rozwoju leków.

– Współpraca pomiędzy badaczami uniwersyteckimi a naszymi kolegami z przemysłu ma kluczowe znaczenie dla wspomagania odkryć w obszarach, które mają duże znaczenie terapeutyczne, a także szybszego wdrażania nowych, obiecujących sposobów leczenia – podkreślił Isaac T. Kohlberg, prorektor i dyrektor Biura Rozwoju Technologii Uniwersytetu Harvarda. – Prowadzone przez naukowców z Harvardu badania mogą stworzyć podstawy dla przełomowych postępów w medycynie. Cieszymy się, że nasza strategiczna współpraca umożliwi identyfikację i wsparcie projektów badawczych mających duże znaczenie w walce z chorobami przewlekłymi.

– Dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych ma kluczowe znaczenie dla poszerzania zakresu działalności badawczo-rozwojowej Servier. Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości budowania współpracy na bazie istniejących dobrych kontaktów z Uniwersytetem Harvarda. Cieszy nas także perspektywa jej poszerzenia o nowe możliwości – stwierdził Claude Bertrand, dyrektor generalny ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

Finansowane projekty będą wybierane spośród propozycji przedstawianych przez różne jednostki Uniwersytetu Harvarda, takie jak Wydział Nauk Humanistycznych i Technicznych, Wyższa Szkoła Medyczna, Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego im. T. H. Chana, Instytut Wyssa Inżynierii Inspirowanej Biologią oraz Wyższa Szkoła Inżynierii i Nauk Stosowanych im. Johna A. Paulsona.

 

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 21 tys. osób w 148 krajach świata. W 2016 roku jej przychody wyniosły 4 mld EUR. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe, a całość zysków w rozwój przedsiębiorstwa. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, zaburzenia neuropsychiatryczne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.servier.com.

 

Kontakt

Servier

Karine Bousseau

Dział Komunikacji Zewnętrznej

Tel. +33-155-72-40-21 / +33-649-92-16-05

media@servier.com