Firma Servier – ósmym co do wielkości europejskim inwestorem w sektorze farmaceutycznym według Komisji Europejskiej

17.12.2014

Bruksela, 15 grudnia 2014 roku: Komisja Europejska opublikowała wyniki raportu prezentujące inwestycje w działalność naukowo-badawczą za rok 2014. Raport ten analizuje główne wskaźniki gospodarcze dotyczące 2500 największych firm na świecie, odpowiadających za około 90% łącznych wydatków firm na działalność naukowo-badawczą na całym świecie, a także 1000 największych inwestorów w tej dziedzinie w Unii Europejskiej. W raporcie podano łączną wartość inwestycji firm, finansowanych ze środków własnych, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nich działalności naukowo-badawczej.

Pod względem wielkości kwot inwestowanych w działalność naukowo-badawczą firma Servier jest ósmym inwestorem w Europie w sektorze farmaceutycznym, z kwotą inwestycji 895 mln euro, czyli 21,4% łącznych obrotów Grupy (leki innowacyjne i generyczne). W rankingu uwzględniającym różne sektory firma Servier to ósmy co do wielkości inwestor w działalność naukowo-badawczą we Francji, a trzydziesty ósmy w Europie.

Ranking pozycjonuje firmę Servier jako ważnego inwestora w działalność naukowo-badawczą  na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, a także jako kluczowego innowatora w sektorze farmaceutycznym.

Firma Servier inwestuje co roku ponad 25% swoich obrotów pochodzących z leków innowacyjnych (w 2013 roku 27,8%) w działalność naukowo-badawczą dedykowaną innowacjom terapeutycznym w leczeniu chorób układu krążenia, metabolicznych, neurologicznych, psychicznych, kostno-stawowych i nowotworowych. Inwestycje te pozwalają firmie Servier prowadzić w chwili obecnej badania kliniczne dotyczące 17 innowacyjnych cząsteczek chemicznych.

Więcej informacji na temat unijnego raportu dotyczącego inwestycji w dziedzinie prac naukowo-badawczych  za rok 2014 można znaleźć na stronie Internetowej: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html

 

Informacje o firmie Servier

Firma Servier jest niezależną francuską firmą farmaceutyczną prowadzącą działalność naukowo-badawczą. Rozwój firmy oparty jest na ciągłym dążeniu do tworzenia innowacji w następujących dziedzinach terapeutycznych: choroby układu krążenia, choroby metaboliczne, neurologiczne, psychiczne, układu kostnego i stawów, jak również choroby nowotworowe.

W roku 2013 firma odnotowała obroty w wysokości 4,2 miliarda euro. 91% leków Servier trafia do odbiorców spoza Francji. W 2013 roku 27% przychodów ze sprzedaży leków firmy Servier zainwestowano ponownie w działalność naukowo-badawczą Prowadząca działalność w 140 krajach firma Servier zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.servier.com

Departament Komunikacji firmy Servier

Tel.: +33 1 5572 6037

E-mail: presse@servier.fr