Firma Servier otwiera pierwsze przedstawicielstwo w USA

26.03.2018

Firma Servier umacnia obecność w Stanach Zjednoczonych otwierając w okolicach Bostonu swoje pierwsze przedstawicielstwo: Servier BioInnovation. Siedziba nowej jednostki mieści się w Cambridge (w stanie Massachusetts), międzynarodowym centrum badań biologicznych i medycznych, a jej zadania będą obejmować rozpoznanie możliwości współpracy oraz nasilenie działalności badawczo-rozwojowej i licencyjnej na terenie USA.

Na Stany Zjednoczone przypada aż 47%[1] światowego rynku farmaceutycznego. Obecność w tym kraju ma zatem kluczowe znaczenie dla wszystkich firm z branży farmaceutycznej, zwłaszcza specjalizujących się w onkologii – która należy do priorytetowych obszarów badawczych Servier.

Otwarcie BioInnovation w pobliżu Bostonu to milowy krok w dążeniach Grupy do umocnienia obecności w USA w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i licencyjnej. Wcześniejsze działania Servier w tym zakresie obejmowały podpisanie umów z partnerami prywatnymi, w tym firmami farmaceutycznymi (Pfizer, Amgen) i akceleratorami biznesu (LabCentral, Plug and Play Health & Wellness) oraz publicznymi, w tym nawiązanie strategicznej współpracy naukowo-badawczej z Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Uniwersytetem Harvarda.

– Utworzenie Servier BioInnovation jest elementem działań Grupy na rzecz długofalowego poszerzenia obecności w USA w wymiarze naukowo-badawczym i licencyjnym – stwierdził Christophe Thurieau, dyrektor ds. ośrodków badawczych i SIRN[2] w Dyrekcji Badań i Rozwoju Servier. – Rejon Bostonu charakteryzuje się niezwykłym zagęszczeniem ośrodków prowadzących badania nad innowacyjnymi lekami, zwłaszcza w dziedzinie onkologii.

Servier BioInnovation to także pierwsza jednostka w Międzynarodowej Sieci Badawczej Servier (SIRN), której zadaniem będzie zwiększanie rozpoznawalności Grupy, pozyskiwanie talentów oraz nawiązywanie współpracy naukowo-badawczej poprzez obecność w najważniejszych światowych centrach innowacji.

W 2018 roku, Grupa planuje otwarcie kolejnych przedstawicielstw w ramach SIRN w San Francisco oraz Pekinie.

Dostosowanie się do specyfiki danego rynku jest kluczem do zaspokojenia potrzeb pacjentów.

 

Strategiczna nominacja

Na czele przedstawicielstwa w Bostonie stanął dr Christian R. Schubert, który w tym celu dołączył do Grupy. Jego misją jako dyrektora Servier BioInnovation będzie rozpoznawanie możliwości współpracy i znajdywanie potencjalnych partnerów w pięciu obszarach terapeutycznych, w których specjalizuje się Servier, a także podejmowanie działań w celu zwiększenia rozpoznawalności firmy na terenie Wschodniego Wybrzeża USA.

Dr Schubert studiował neurobiologię i biochemię na MIT i Uniwersytecie Harvarda. Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie innowacji klinicznych. Wcześniej piastował stanowiska kierownicze w firmach Biogen i Pfizer. Jego znajomość lokalnej sieci uniwersytetów, startupów, firm biotechnologicznych i instytucji nadzorujących innowacje w ochronie zdrowia będzie nieocenionym atutem w nowej pracy.

 

[1] Źródło: Raport Francuskiego Stowarzyszenia Firm Farmaceutycznych (LEEM), 2017

[2] Servier International Research Network – Międzynarodowa Sieć Badawcza Servier