Firma Servier powołała dyrektora ds. pacjentów

29.03.2018

Paryż (Francja) – Firma Servier poinformowała o utworzeniu nowego stanowiska - dyrektora ds. pacjentów, które objął Lode Dewulf. Jest to potwierdzenie, że firma jest zdecydowana działać dla dobra chorych i wspólnie z nimi, w ramach strategii współpracy ze środowiskiem pacjentów.

Lode Dewulf był pierwszą osobą w branży farmaceutycznej piastującą tego typu stanowisko (od 2012 roku w firmie UCB).

Do najważniejszych obowiązków nowego dyrektora należy koordynowanie, promowanie oraz rozwijanie przyjętej przez Servier strategii współpracy z organizacjami i grupami wsparcia pacjentów („Patient In”). Lode Dewulf podlega bezpośrednio Prezesowi Servier -Olivierowi Laureau.

- Lepiej poinformowani, bardziej zaangażowani i pozostający w ściślejszym kontakcie pacjenci są przez nas uznawani za kluczowych interesariuszy i partnerów w działaniach na rzecz postępu w terapii i medycynie – stwierdził Olivier Laureau, Prezes Servier.

Strategia współpracy z pacjentami „Patient In” jest już realizowana.

Firma Servier podjęła szereg inicjatyw ułatwiających relacje z pacjentami i zapewniających ich aktywne uczestnictwo w kształtowaniu opieki zdrowotnej. Działania te objęły między innymi: przygotowanie stosownych do wieku kart informacyjnych dla uczestników badań klinicznych (we współpracy z dziećmi chorymi na raka oraz ich rodzicami i lekarzami) oraz opracowanie poradnika pacjenta w zakresie chorób neurodegeneracyjnych (wspólnie z uniwersytetami oraz organizacjami pożytku publicznego), który ma pomóc we wczesnym wykrywaniu choroby Alzheimera.

 

Lode Dewulf – podstawowe informacje

 

Lode Dewulf pochodzi z Belgii. Ukończył medycynę na Uniwersytecie w Leuven (Belgia) i medycynę farmaceutyczną na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia). W 1989 roku, po dwóch latach wykonywania zawodu lekarza, związał się z przemysłem farmaceutycznym.

Był współzałożycielem Planet Medica – pierwszej europejskiej witryny internetowej poświęconej ochronie zdrowia. W latach 2007-2017, pracował w UCB, w tym przez pięć lat jako dyrektor ds. pacjentów.

Lode Dewulf łączy pracę zawodową z praktyką lekarską w ramach działalności społecznej (pro bono).