Firma Servier wśród najlepszych sponsorów badań klinicznych

02.07.2015

Niezależne badanie przeprowadzone przez firmę CenterWatch odbyło się w okresie od października 2014 do stycznia 2015.

 

Po uśrednieniu wyników dla 38 kryteriów ocenianych przez badaczy, firma Servier osiągnęła najwyższą ocenę łączną* spośród wszystkich sponsorów badań klinicznych.

 

Na 38 kryteriów mających wpływ na prowadzenie badań klinicznych, ocenianych w pięciostopniowej skali (doskonałe, dobre, neutralne, średnie, słabe) firma SERVIER aż 18 razy zajęła pierwsze miejsce.

Poniżej przedstawiamy 6 kategorii, w których Grupa Servier uzyskała najwyższe oceny:

• Profesjonalizm pracowników firmy odpowiedzialnych za organizację i nadzór prowadzenia badań klinicznych (Clinical Operations)

• Jakość wsparcia i ścisła współpraca z badaczami i ośrodkami badawczymi.

• Sprawna współpraca z podwykonawcami.

• Zgodność protokołów badań z praktyką kliniczną.

• Jakość i skuteczność zbierania danych.

• Sprawne negocjowanie umów i przestrzeganie ustaleń finansowych.

 

Powyższe wyniki potwierdzają wysoki poziom naszych zespołów odpowiedzialnych za badania kliniczne oraz pokazują uznanie ze strony badaczy, z którymi współpracujemy.

– Dziękujemy wszystkim pracownikom działu badań klinicznych na całym świecie oraz wszystkim partnerom Grupy, którzy przyczynili się do tego sukcesu – dr Christoph Manz.

1 CenterWatch to wiarygodne źródło informacji o badaniach klinicznych na całym świecie, służące zarówno profesjonalistom jak i pacjentom.

Źródło: The Centerwatch Monthly