Firmy Servier i ImmunoQure AG podjęły strategiczną współpracę nad rozwojem ludzkiego autoprzeciwciała przeciw interferonowi alfa

22.02.2018

Paryż (Francja) i Düsseldorf (Niemcy) – Niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier oraz firma biotechnologiczna ImmunoQure, specjalizująca się w badaniach nad wykorzystaniem ludzkich autoprzeciwciał w leczeniu różnych chorób, poinformowały o utworzeniu spółki Worldwide, która zajmie się rozwojem terapeutycznego autoprzeciwciała neutralizującego interferon alfa.

ImmunoQure współpracuje z wiodącymi ośrodkami akademickimi oraz grupą wsparcia dla pacjentów cierpiących na APECED Oy w celu pogłębienia wiedzy na temat ultrarzadkiej choroby o nazwie APECED/APS-1. Zespół APS-1 to choroba uwarunkowana monogenetycznie, w której nullomorficzne lub hipomorficzne mutacje w genie AIRE poważnie zaburzają tolerancję centralną limfocytów T.
W efekcie, organizm osoby chorej na APS-1 nie jest w stanie w optymalny sposób niszczyć samoreaktywnych limfocytów T, co prowadzi do gromadzenia się limfocytów T i B atakujących szereg własnych białek. Niedawno, firma opublikowała przełomowy artykuł w czasopiśmie „Cell”, w którym opisano szeroki repertuar autoprzeciwciał u chorych na APS-1. W szczególności, stwierdzono u nich obecność panspecyficznych autoprzeciwciał o ultrawysokim powinowactwie, neutralizujących biologicznie interferon alfa.

ImmunoQure i Servier będą wspólnie prowadzić badania przedkliniczne nad ludzkim autoprzeciwciałem terapeutycznym przeciw interferonowi alfa. Na etapie klinicznym, firma Servier przejmie całą odpowiedzialność za dalszy rozwój preparatu do stosowania w leczeniu chorób spowodowanych przez podwyższony poziom interferonu alfa, ze szczególnym uwzględnieniem tocznia rumieniowatego układowego i zespołu Sjögrena. Zgodnie z umową, Servier przekaże ImmunoQure płatność z góry oraz dodatkowe kwoty po osiągnięciu określonych etapów w procesie rozwoju leku, w łącznej wysokości 164 mln EUR, a w przyszłości opłaty licencyjne od przychodów ze sprzedaży netto.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wspólnie z Servier doprowadzimy badania nad naszym autoprzeciwciałem do etapu klinicznego – oświadczył prof. Adrian Hayday, współzałożyciel ImmunoQure. – To następny etap naszej strategii badawczej, gdzie firma Servier, która wykazała się ogromną wiedzą w badaniach nad potencjalnymi lekami na choroby zapalne, będzie dla nas idealnym partnerem. Nasza współpraca może przynieść ulgę dużym grupom pacjentów w wielu różnych wskazaniach, a co ważniejsze może bezpośrednio pomóc chorym na APECED/APS-1 poprzez lepsze poznanie mechanizmu tej choroby, pokazując, że jesteśmy w stanie przejść od badań podstawowych do fazy klinicznej – dodał prof. Hayday.

– Dzięki współpracy z ImmunoQure zyskamy możliwość oddziaływania na jedną z głównych ścieżek rozwoju stanów zapalnych. Naszym ostatecznym celem jest znacząca poprawa skuteczności leczenia chorych, którzy cierpią na choroby immunozapalne i nie reagują, choćby częściowo, na dostępne obecnie terapie – stwierdził Claude Bertrand, dyrektor generalny ds. badań i rozwoju w Servier. – Zawarta umowa potwierdza to, jak wielką wagę firma Servier przykłada do rozwoju leków na choroby immunozapalne.

– Branża farmaceutyczna stoi obecnie wobec wielu pilnych wyzwań, w tym zapotrzebowania na nowe, innowacyjne i bezpieczne preparaty, nad którymi można by podjąć dalsze badania – zauważył dr Edward Stuart, współzałożyciel i Prezes Zarządu ImmunoQure. – Połączenie podejścia naukowego z biznesowym to jedno z możliwych rozwiązań tych problemów. Razem z firmą Servier i naszymi partnerami akademickimi, takimi jak King’s College w Londynie oraz Uniwersytety w Helsinkach i Tartu, jesteśmy świetnie przygotowani, by ruszyć do przodu z zapoczątkowanymi przez ImmunoQure badaniami.

 

Informacje o firmie ImmunoQure AG

ImmunoQure AG to niemiecka firma biotechnologiczna z siedzibą w Düsseldorfie, założona w 2011 roku przez konsorcjum złożone z naukowców, przedsiębiorców z branży biotechnologii oraz pacjentów cierpiących na APECED/APS-1. ImmunoQure specjalizuje się w badaniach nad autoprzeciwciałami pochodzącymi od chorych na APECED/APS-1. Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1 (APECED/APS-1) to rodzina chorób związanych z ciężkimi zaburzeniami tolerancji centralnej, których bezpośrednią przyczyną jest mutacja w genie AIRE.