Firmy Servier oraz Xention rozpoczęły pierwsze badanie fazy II związane z leczeniem migotania przedsionków

1.09.2014

Firmy Servier i Xention przystępują do realizacji wspólnego programu rozwojowego obejmującego łącznie dwa badania kliniczne fazy II dotyczące stosowania preparatu XEN‑D0103 w leczeniu migotania przedsionków. W dniu 1 września 2014 roku biofarmaceutyczna firma XENTION LTD („Xention”), specjalizująca się w odkrywaniu i rozwoju leków modyfikujących kanały jonowe oraz opracowująca leki przeciwarytmiczne ogłosiła rozpoczęcie pierwszego z planowanych badań fazy II.

Pierwsze badanie fazy II ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa preparatu XEN‑D0103 u pacjentów z napadową postacią migotania przedsionków.  Badanie prowadzone jest pod nadzorem firmy Xention w Eastbourne General Hospital, zaś Głównym Badaczem jest dr Neil Sulke. 

Według projektu badanie przebiega z podwójnie ślepą próbą, randomizacją, kontrolą placebo oraz zamianą grup i obejmuje łącznie dwudziestu pacjentów z napadową postacią migotania przedsionków, którym wszczepiono również rozruszniki serca umożliwiające stałe monitorowanie skuteczności leku równolegle z rytmem pracy serca. 

Preparat XEN-D0103 jest silnym i wybiórczym blokerem kanału potasowego Kv1.5, odkrytym i opracowywanym przez firmę Xention, zaś stosowanie wysoce wybiórczego blokera Kv1.5 jest po raz pierwszy oceniane u pacjentów z migotaniem przedsionków.

W ramach umowy zawartej w 2013 roku firma Servier uzyskała prawa do komercjalizacji preparatu XEN-D0103 we wszystkich krajach świata z wyłączeniem USA oraz Japonii, gdzie wszelkie prawa zachowuje firma Xention.

- Z przyjemnością informujemy, że postępy prac w ramach spółki z firmą Servier są bardzo satysfakcjonujące i że ocena preparatu XEN-D0103 jest prowadzona w pierwszym z dwóch zaplanowanych badań poświęconych migotaniu przedsionków – zaznaczył Tim Brears, dyrektor generalny firmy Xention

- Mamy przyjemność ogłosić, że drugie badanie DIAGRAF-IKur, które nadzoruje firma Servier, jest aktualnie zatwierdzane przez właściwe organy i powinno rozpocząć się już wkrótce- dodała Dr Isabelle Tupinon Mathieu, wiceprezes ds. badań i rozwoju oraz kierownik działu produktów innowacyjnych stosowanych w chorobach układu krążenia i metabolicznych w firmie Servier.

Niezależnie od programu związanego z Kv1.5 firma Xention prowadzi prace rozwojowe nad antagonistami Kir3.1/3.4 (IKACh), kolejnymi obiecującymi punktami uchwytu w leczeniu migotania przedsionków. Zarówno Kv1.5, jak i Kir3.1/3.4 (IKACh) występują wyłącznie w przedsionkach serca i stanowią obiecujące punkty uchwytu w rozwoju leków działających wybiórczo względem przedsionków, które mogłyby być wykorzystywane w leczeniu migotania przedsionków.

 

Dodatkowych informacji udzieli:

Tim Brears
01223 493 900
tim.brears@xention.com
Xention Limited                              

Tristan Jervis
020 7203 6740
t.jervis@defacto.com
Defacto                                          

 

Informacje o firmie Xention Ltd

Firma Xention jest liderem w dziedzinie odkrywania i rozwoju leków modyfikujących kanały jonowe.  Prowadzi prace rozwojowe nad całym asortymentem innowacyjnych produktów przeznaczonych do leczenia migotania przedsionków, będącego wskazaniem, w przypadku którego istnieje znaczna niezaspokojona do tej pory potrzeba terapeutyczna, które to produkty działają za pośrednictwem podstawowych kanałów jonowych.  Firma Xention stosuje innowacyjne podejście do odkrywania i projektowania silnych i wybiórczych drobnocząsteczkowych leków, prowadząc współpracę z kilkoma innymi firmami.  W dziedzinie leczenia migotania przedsionków opracowuje obecnie modulatory kanałów Kv1.5 i Kir3.1/3.4 (IKACh), które uznano za nowatorskie, obiecujące nowe punkty uchwytu leków przeciwko tej chorobie.  Program rozwojowy firmy związany z Kv1.5 jest częścią umowy z firmą Servier dotyczącej wszystkich krajów z wyjątkiem USA i Japonii.  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.xention.com.

Informacje o firmie Servier

Firma Servier, założona w 1954 roku, jest niezależną francuską firmą farmaceutyczną prowadzącą własne badania naukowe. Jej rozwój opiera się na nieprzerwanej innowacyjności w obszarach terapeutycznych chorób układu krążenia, chorób metabolicznych, neurologicznych, psychicznych, kostno-stawowych i nowotworowych. W roku 2013 firma odnotowała obroty w wysokości 4,2 miliarda euro. 91% leków produkowanych przez firmę Servier przepisywanych jest poza granicami Francji. W 2013 roku firma Servier zainwestowała 27% wartości obrotów ze sprzedaży leków w działalność badawczo-rozwojową. Dzięki silnie zaznaczonej obecności na arenie międzynarodowej firma Servier działająca w 140 krajach zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie. W 2013 roku grupa Servier miała 35-procentowy udział w nadwyżce handlowej Francji w sektorze farmaceutycznym.

Dział Komunikacji Servier:
Tel.: +33 1 5572 6037
Email: presse@servier.fr
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:www.servier.com

Informacje na temat migotania przedsionków

Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszym przewlekłym zaburzeniem rytmu serca; stwierdza się je u 1-2 procent populacji ogólnej, a częstość występowania tego schorzenia wzrasta z wiekiem.  Szacuje się, że ponad sześć milionów mieszkańców Europy cierpi na to zaburzenie rytmu serca; zgodnie z przewidywaniami, w związku ze starzeniem się populacji, w najbliższych 50 latach częstość jego występowania wzrośnie co najmniej 2,5-krotnie.  Migotanie przedsionków wiąże się z pięciokrotnym wzrostem ryzyka wystąpienia udaru mózgu i można je uznać za przyczynę jednego na każde pięć udarów mózgu.  Udary niedokrwienne stwierdzane w związku z tym zaburzeniem rytmu są często śmiertelne w skutkach, a u przeżywających je pacjentów są często przyczyną kalectwa i zwiększają ryzyko wystąpienia kolejnych udarów.  Leczenie migotania przedsionków pochłania około 1 procent budżetu państw Europy Zachodniej i Ameryki Północnej przeznaczonego na cele zdrowotne.  Choroba jest więc gwałtownie narastającym wyzwaniem społecznym, medycznym oraz problemem zdrowia publicznego, który pilnie wymaga rozwiązania.