Grupa Badawcza Servier zawiadamia o śmierci swojego Prezesa-Założyciela, dr. Jacquesa Serviera

Suresnes, 16.04.2014

 

Grupa Badawcza Servier oraz wszyscy jej współpracownicy z wielkim smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Prezesa-Założyciela, dr. Jacquesa Serviera, który zmarł dziś w swoim domu, w wieku 93 lat.

Duch, motywacja i misja tego niezwykłego człowieka, którego całe życie obracało się wokół badań nad lekami innowacyjnymi, będą nadal kontynuowane- w priorytetowym podejściu do badań naukowych i wartości ludzkich - w przedsiębiorstwie, które stworzył dokładnie 60 lat temu.

Dr Servier zadbał o długofalową stabilność swojej Grupy Badawczej, przekształcając ją na początku lat osiemdziesiątych w Fundację. Wkrótce zostaną ogłoszone zgodne z jego wolą dyspozycje dotyczące jej struktury, Dyrektorów i nowego Prezesa.

 

Dyrekcja Komunikacji Korporacyjnej
Tel.: 01.55.72.60.37
presse@servier.fr