Hurtownia Servier Polska z certyfikatem Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

21.05.2020

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał, na podstawie przeprowadzonych przez inspektorów ds. obrotu hurtowego inspekcji hurtowni Servier Polska Certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD), nr NOH.5103,6,2020,MGK.1.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna - DPD (ang. Good Distribution Practice, GDP) to zbiór zasad, których stosowanie w praktyce gwarantuje, że przez całą drogę produktu leczniczego od wytwórcy do apteki zachowana będzie jego jakość i niezmienność oraz, że będzie on pochodził z legalnego źródła dostawy. Jej wymagania zostały określone w wytycznych Komisji Europejskiej i są oparte na art. 84 i art. 3 Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi. W polskim prawie wymagania zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej na podstawie art. 79 Prawa farmaceutycznego.