ICTR

Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce (ICTR Poland) z siedzibą w Warszawie jest niezależnym ośrodkiem badawczym Grupy Servier specjalizującym się w prowadzeniu badań klinicznych w różnych fazach.  To jeden z 19 takich ośrodków firmy Servier na świecie.

 

W pierwszym okresie działalność ta była nadzorowana przez ośrodek francuski, jednak w miarę rozwoju aktywności badawczej oraz zwiększenia liczby projektów w 1999 roku utworzono polski departament będący częścią Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Europie Centralnej i Wschodniej. Wysoki poziom wiedzy i doświadczenia polskich lekarzy, a także gotowość ośrodków naukowych do współpracy przy realizowaniu kolejnych projektów badawczych zaowocowały utworzeniem w 2001 roku niezależnego Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Polsce (ICTR Poland), który każdego roku monitoruje na terenie kraju średnio od 15 do 20 wielośrodkowych badań klinicznych.

 

Będąc częścią struktury badawczo–rozwojowej firmy Servier Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce jest odpowiedzialny za koordynację badań na poziomie międzynarodowym. Są wśród nich badania o znanych akronimach: EUROPA, BEAUTIFUL, SHIFT, SIGNIFY i ADVANCE.

 

Realizowane przez firmę Servier projekty naukowo-badawcze przyczyniły się do wprowadzenia istotnych zmian w zaleceniach towarzystw naukowych dotyczących leczenia określonych chorób i tym samym wpłynęły na zmianę międzynarodowych standardów leczenia.

Grupa Badawcza Servier prowadzi w Polsce działalność naukowo-badawczą od samego początku tj. od 1992 roku, inwestując w ten obszar, tylko w ostatnich latach 331 mln. złotych.