Inicjatywa partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

27.06.2018

Inicjatywa 1 – ANPHARM PF S.A.

Redukcja zużycie energii oraz paliw kopalnych wykorzystywanych w ANPHARM PF S.A.  W rezultacie zwiększenie efektywności zużycia energetycznego zakładu, obniżenie energochłonności wytwarzanych produktów oraz redukcja emisji dwutlenków węgla do atmosfery. Głównym beneficjentem tej inicjatywy jest środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, szeroko pojęta społeczność oraz firma.

 

Główny Cel SDGs:      Akcja Klimatyczna (13), Czysta i Dostępna Energia (7)

 

Pośredni Cel SDGs:    Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura (9)

 

Mierzalne Cele Inicjatywy:

- Redukcja zużycia energii (nabywanej bezpośrednio oraz zawartej w paliwach kopalnych) o 20% do roku 2020 (globalne zużycie w MWh w porównaniu z rokiem bazowym 2011)

- zmniejszenie energochłonności wytwarzanych produktów o 40% (kWh/opakowanie w porównaniu z rokiem bazowym 2011)

- utrzymanie Systemu Zarządzania Energią wg. ISO 50001

 

Inicjatywa 2    - ANPHARM PF S.A.

W ramach programu Zielona Fabryka podejmujemy szereg działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. „Zero na wysypisko”  żadne z naszych odpadów nie trafiają na wysypiska. W naszych odpadach dostrzegamy zasoby, które po przez  działania zapobiegania ich wytwarzaniu, redukcję, recykling, ponowne użycie oraz wprowadzone zmiany organizacyjne jak segregacja u źródła, obniżamy poziom wytwarzania odpadów.

 

Główny Cel SDGs: Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja (12), Czysta Woda i Warunki Sanitarne (6)

 

Pośredni SDGs: Życie na lądzie (15)

 

Mierzalne Cele Inicjatywy:

W ramach programu Zielona Fabryka :

- Utrzymanie programu „Zero na wysypiska”  

- Systematyczne zwiększanie odpadów trafiających do recyclingu

- Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez:  ponowne użycie artykułów biurowych, zwracanie opakowań po środkach chemicznych do dostawców.

- Uzyskanie certyfikatu ISO 14001:2015 w 2018r.

  

Inicjatywa 3    - ANPHARM PF S.A.

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu „Przemysł 4.0” przy wykorzystaniu lokalnych przedsiębiorstw MSP, promując jednocześnie te rozwiązania jak i lokalnych dostawców w innych fabrykach grupy Servier na świecie.

 

Główny Cel SDGs: Przemysł, Innowacyjność, Infrastruktura (9)

 

Mierzalne Cele Inicjatywy:

- Promocja rozwiązań „Przemysł 4.0” oraz umożliwienie lokalnej firmie wdrożeniowej (MSP) prezentacji swoich produktów i usług  w zakładach produkcyjnych Grupy Servier na świecie.

 

 

Inicjatywa 4    - SERVIER Polska Sp. z o.o.

Firma Servier konsekwentnie od 2003 roku angażuje się w edukację zdrowotną pacjenta organizując ogólnopolskie kampanie społeczne: kampanię Servier dla Serca od 15 lat, kampanię Forum Przeciw Depresji – od 11 lat, a także nową kampania Servier – Wyłącz Raka, której inauguracja odbyła się we wrześniu 2017 roku.

 

Celem tych kampanii jest zwiększanie świadomości zdrowotnej Polaków w zakresie czynników ryzyka najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych (choroby serca, depresja, choroby onkologiczne) oraz wynikających z nich zagrożeń, promując jednocześnie szeroko pojętą profilaktykę i zdrowy styl życia. Każdego roku w trasę po Polsce wyrusza Mobilna Poradnia Kardiologiczna w ramach kampanii Servier dla Serca oraz Mobilna Poradnia Onkologiczna w ramach kampanii Servier – Wyłącz Raka, aby oferować bezpłatne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne z lekarzami oraz konsultacje z edukatorami. Przez cały rok działa natomiast Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji pod numerem telefonu 22 594 91 00, przy którym dyżuruje lekarz psychiatra. Telefon czynny jest w każdą środę i czwartek w godz. 17:00-19:00 i jest dedykowany wszystkim, którzy potrzebują konsultacji, pomocy czy wsparcia. Zadzwonić może każdy, a rozmowa ze specjalistą jest zupełnie anonimowa i bezpłatna (jedynie koszt połączenia wg stawek operatora).

 

Kampanie skierowane są do wszystkich osób, którym temat chorób serca, depresji czy chorób onkologicznych jest bliski. Mogą to być zarówno osoby, które same zmagają się chorobą albo ich bliscy, ale także każda osoba, która po prostu chce wiedzieć więcej w tym temacie.

 

W ramach kampanii organizowane są również spotkania prasowe, , happeningi oraz warsztaty. Wszystko po to, aby poruszane w ramach wybranych kampanii zagadnienia miały szerszy zasięg dzięki wsparciu środowiska dziennikarskiego i licznym materiałom prasowym. 

 

Kampanie społeczne Servier prowadzone są przy współpracy towarzystw naukowych i uznanych autorytetów medycznych w poszczególnych dziedzinach, m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej czy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

Główny Cel SDGs: Dobre Zdrowie i Jakość życia (3)

Obecnie wyzwaniem w obszarze ochrony zdrowia jest już nie tylko dostęp do opieki zdrowotnej czy leków. Coraz istotniejsza jest edukacja społeczeństwa w zakresie kluczowej roli jaką odgrywa profilaktyka wtórna i pierwotna w walce z wieloma schorzeniami. Chodzi oczywiście o zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka oraz poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie w początkowym stadium. Niezwykle istotne jest aby nieustannie uświadamiać Polakom, że poprzez codzienne decyzje mogą wpływać na stan swojego zdrowia, że mogą zapobiegać rozwojowi choroby nowotworowej czy chorób serca, że mają wpływ na to w jakim stadium choroba zostanie rozpoznana, a co za tym idzie, że mogą zwiększyć szanse na skuteczne leczenie jeśli będą się regularnie badać i kontrolować swój stan zdrowia. Dużym wyzwaniem w zdrowotnej edukacji społeczeństwa jest również uświadomienie pacjentom, jak ważne w terapii jest to aby współpracowali z lekarzem poprzez m.in. stosowanie się do zaleceń czy regularne wykonywanie badań kontrolnych.

 

Mierzalne Cele Inicjatywy:

Kampanie społeczne prowadzone przez firmę Servier zwróciły uwagę setek tysięcy osób na problem jakim jest depresja, choroby układu krążenia czy choroby onkologiczne, przyczyniając się do poprawy świadomości Polaków w tym zakresie. Konsekwentnie przełamywane jest tabu (szczególnie w chorobach onkologicznych i w depresji), dążąc do tego aby Polacy coraz świadomiej podchodzili do swojego zdrowia, mieli wiedzę jak zapobiegać chorobom, ale co równie ważne jak być czujnym na objawy szczególnie te nietypowe i kiedy należy zgłosić się do lekarza.

 

Tylko do tej pory ponad 72 tysiące pacjentów zostało objętych badaniami diagnostycznymi w ramach kampanii społecznych prowadzonych przez firmę Servier. Skala ta tej jeszcze większa kiedy weźmie się pod uwagę również setki artykułów i audycji na tematy poruszane w ramach kampanii w mediach.