Kampania społeczna firmy Servier – Forum Przeciw Depresji nagrodzona tytułem Nagroda Zaufania „Złoty OTIS z diamentami”

26.10.2016

21 października 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, podczas uroczystej gali Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, kampania społeczna firmy Servier – Forum Przeciw Depresji została nagrodzona tytułem Nagroda Zaufania „Złoty OTIS z diamentami”.

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez konsumentów firmom farmaceutycznym.

Organizowana przez firmę Servier od 10 lat kampania społeczna Forum Przeciw Depresji jest skierowana zarówno do osób chorych, ich najbliższych, a także do szeroko rozumianej opinii publicznej. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to chwilowy stan, ale choroba, która wymaga leczenia. Kampania ma także pomóc osobom chorym i ich rodzinom w pokonywaniu trudności oraz zachęcić do skorzystania z pomocy lekarzy, terapeutów i grup wsparcia.

„Głęboko wierzymy, że rzetelna wiedza społeczeństwa na temat objawów choroby, jej profilaktyki, a także możliwości niesienia pomocy, które są dzisiaj dostępne dla osób zmagających się z depresją może przyczynić się do poprawy sytuacji chorych. Przyznana naszej kampanii Nagroda Zaufania Złoty OTIS, jest ogromnym wyróżnieniem. Jesteśmy dumni i szczęśliwi z tego powodu, że tak wielu wybitnych ekspertów dostrzegło wartość naszej kampanii. Czujemy wielką odpowiedzialność i zobowiązanie wobec tej wyjątkowej, niezwykle wrażliwej grupy chorych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w walce z chorobą. Deklarujemy kontynuację naszych działań edukacyjnych zarówno bezpośrednich jak i tych realizowanych poprzez media społecznościowe, stronę internetową jak i nasz Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.” – powiedziała Katarzyna Urbańska – Dyrektor Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska – organizator kampanii.

 

Na zdjęciu: Prof. Waldemar Kostewicz (prezes PTL), Katarzyna Urbańska (Dyrektor ds. Komunikacji i Spraw Zewnętrznych Servier Polska, organizator kampanii Forum Przeciw Depresji), Paweł Kruś (przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS).

 

Kampanię Forum Przeciw Depresji pozytywnie ocenili: posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia: Lidia Gądek i Rajmund Miller, Senator Andrzej Wojtyła z Senackiej Komisji Zdrowia, dr Wojciech Matusewicz Prezes AOTMiT, prof. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, prof. Grażyna Maria Rydzewska, prof. Bożena Werner, dr Ewa Chlebus, Elżbieta Kozik – PARS, red. Dorota Romanowska, red. Agnieszka Fedorczyk, red. Iwona Schymalla, red. Krzysztof Michalski oraz dr Paweł Dobrzyński, prof. Edward Franek, prof. Piotr Gałecki, prof. Robert Gasik, prof. Janusz Heitzman, prof. Paweł Kamiński, prof. Tomasz Konopka, prof. Waldemar Kostewicz – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Piotr Trzonkowksi, prof. Stanisław Radowicki, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Aleksander Sieroń, prof. Henryk Skarżyński, prof. Jacek Paweł Szaflik, prof. Marcin Wojnar, prof. Jerzy Woy – Wojciechowski - Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

„Depresja to jedna z najczęstszych chorób wieku senioralnego. Często dotyczy ludzi samotnych i opuszczonych. Dlatego też tak ważne jest spowodowanie opieki najlepiej stacjonarnej w domu pacjenta przez psychologów i psychiatrów środowiskowych i dokładne monitorowanie przyjmowanych leków anty depresyjnych. POPIERAM ten PROGRAM” - Wojciech Matusewicz, Prezes AOTiM.

„…cele akcji edukacyjnej zasługują na największe uznanie, gdyż w przypadku zaburzeń psychicznych, do jakich należy depresja, ważnej jest podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa, dotyczącej zarówno możliwości rozpoznawania depresji jak i możliwości niesienia pomocy osobom na nią cierpiącym i ich bliskim… Szeroki zakres akcji Forum Przeciw depresji, różne metody docierania do grup zainteresowanych tą problematyką oraz praktyczne aspekty akcji, polegające na niesieniu konkretnej pomocy osobom zainteresowanym, czynią z akcji edukacyjnej Forum Przeciw Depresji idealnego kandydata do nagrody Zaufania Złoty Otis” – Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema, Instytut Psychiatrii i Neurologii.

www.forumprzeciwdepresji.pl

www.facebook.com/FroumPrzeciwDepresji