Komunikat do Fachowych Pracowników Ochrony Zdrowia dotyczący ograniczenia wskazań dla produktów leczniczych zawierających trimetazydynę (Preductal)

07.09.2012