Lode Dewulf o zaangażowaniu pacjentów w proces rozwoju leków

06.07.2018

Kongres amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Informacji o Lekach (DIA) to największe doroczne spotkanie naukowców zajmujących się farmakologią i zagadnieniami regulacyjnymi. Działalność DIA jest ważnym katalizatorem procesu tworzenia i wymiany wiedzy, co służy przyspieszeniu rozwoju produktów leczniczych. Tegoroczny kongres DIA, który odbył się w dniach 24-28 czerwca w Bostonie, zgromadził tysiące innowatorów z całego świata.

Od kilku lat, wiodącym tematem kongresów jest aktywny udział pacjentów, a wiele sesji jest poświęconych budowaniu większej wartości dla chorych dzięki współpracy z nimi na wszystkich etapach rozwoju leków.

Dyrektor ds. pacjentów w Servier, Lode Dewulf, przewodniczył w tym roku sesji wprowadzającej, w czasie której przedstawiciele różnych grup interesariuszy wskazywali na znaczny postęp w kwestii zaangażowania pacjentów w ostatnich latach, a także na wciąż istniejące wyzwania, które można przezwyciężyć poprzez współpracę wszystkich zainteresowanych stron.

Wspaniała interakcja ze słuchaczami oraz pozytywne komentarze po zakończeniu panelu ze strony różnych uczestników, w tym przedstawicieli społeczności pacjentów, branży farmaceutycznej i organów regulacyjnych, były dla mnie bardzo budujące – stwierdził Lode Dewulf.