Misja i wartości

Kierujemy się wiarą w doskonałość naszego zawodu, a podstawą naszej działalności są badania naukowe, które odpowiadają na najistotniejsze potrzeby i są dedykowane przyszłości.
 

 

Nasza działalność opiera się na trzech podstawowych zasadach: