Nagroda imienia Pierre'a Delmasa za osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób kości i zaburzeń gospodarki mineralnej została przyznana

2014-04-11
 

Firma Servier przy współpracy z European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) oraz International Osteoporosis Foundation (IOF)  ufundowała - już po raz piąty, nagrodę imienia Pierre'a Delmasa przyznawaną badaczom, za znaczący wkład w badania nad schorzeniami kości i zaburzeniami gospodarki mineralnej.

Podczas uroczystości otwarcia Światowego Kongresu Osteoporozy WCO-IOF-ESCEO w Sewilli, który odbył się 2 kwietnia 2014 roku,  Pani Laurence Alliot - Dyrektor ds. Międzynarodowej Komunikacji Medycznej wręczyła nagrodę imienia Pierre'a Delmasa obejmującą m.in. stypendium naukowe w wysokości 40 000 euro.

Nagroda Pierre'a Delmasa nosi imię założyciela IOF, profesora medycyny i reumatologii na Uniwersytecie w Lyonie (Francja), który był wybitnym naukowcem kierującym prowadzenie kluczowych badań nad chorobami kości o podłożu metabolicznym, szczególnie nad osteoporozą i chorobą zwyrodnieniową stawów.

W 2014 roku to wyjątkowe wyróżnienie i stypendium naukowe otrzymał profesor Cyrus Cooper z Southampton (Wielka Brytania), w dowód uznania za jego ogromny wkład naukowy w badania nad chorobami kości i zaburzeniami gospodarki mineralnej.

Cyrus Cooper jest profesorem reumatologii i dyrektorem działu zajmującego się epidemiologią chorób kości w perspektywie całego życia, przy Radzie ds. Badań Medycznych (MRC Lifecourse Epidemiology Unit), wicedziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Southampton oraz profesorem chorób układu mięśniowo-szkieletowego na Uniwersytecie Oksfordzkim. Prowadzi międzynarodowy program badań dotyczących epidemiologii chorób układu mięśniowo-szkieletowego, przede wszystkim osteoporozy, a jego główne dokonania naukowe obejmują:

- odkrycie czynników rozwojowych, które przyczyniają się do zwiększenia ryzyka osteoporozy i złamań szyjki kości udowej w okresie późnej dorosłości;

- wykazanie, że niedobór witaminy D u matki jest związany z niedostatecznym wysyceniem mineralnym kości w dzieciństwie;

- charakterystykę definicji i częstości występowania złamań kręgów;

- prowadzenie dużych pragmatycznych badań klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną, dotyczących suplementacji wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku jako bezpośrednich strategii zapobiegających złamaniom szyjki kości udowej.

Cyrus Cooper jest przewodniczącym zespołu doradców naukowych przy International Osteoporosis Foundation, przewodniczącym sieci badawczej MRC Population Health Sciences Research Network, zastępcą dyrektora ds. badań naukowych Szkoły Medycznej przy Uniwersytecie w Southampton i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Osteoporosis International. Opublikował ponad 600 artykułów na temat osteoporozy i zaburzeń reumatoidalnych oraz zapoczątkował badania kliniczne w dziedzinie źródeł rozwojowych szczytowej masy kostnej.