Nowe ceny leków firmy Servier

04.01.2016

 

Poniżej prezentujemy zestawienie cen leków firmy Servier obowiązujące od stycznia 2016 r.

1)  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dziennik Urzędowy MZ, poz. 86

2) w stosunku do odpłatności w miesiącu 12.2015, wynikających z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnieniowego oraz wyrobów medycznych, Dziennik Urzędowy MZ, poz. 66