Nowy związek chemiczny nadzieją w leczeniu różnych typów nowotworów u ludzi

20.10.2016

 

Naukowcy z instytutu badawczego Walter and Eliza Hall Institute oraz międzynarodowej firmy farmaceutycznej Servier (z siedzibą we Francji) wykazali, że nowy związek chemiczny – odkryty przez Servier we współpracy z brytyjską firmą naukowo-badawczą Vernalis – blokuje białko, które odgrywa kluczową rolę w podtrzymywaniu wzrostu nawet jednej czwartej wszystkich nowotworów.

Badania wskazują na nowy sposób uśmiercania komórek rakowych, przynosząc nadzieję na skuteczną terapię nowotworów układu krwiotwórczego (takich jak ostra białaczka szpikowa, chłoniak i szpiczak mnogi), nowotworów litych (takich jak czerniak), a także raka płuc i piersi. Wyniki badań opublikowano dziś w internetowym wydaniu czasopisma Nature.

Opracowany przez firmę Servier związek S63845 oddziałuje na białko o nazwie MCL-1 z rodziny BCL-2, które ma kluczowe znaczenie dla utrzymania przy życiu określonych komórek nowotworowych.

Profesor Guillaume Lessene, kierujący zespołem badawczym z Walter and Eliza Hall Institute (z siedzibą w Melbourne, w Australii), stwierdził, że prowadzone prace dostarczyły pierwszych przedklinicznych dowodów na to, że hamowanie syntezy białka MCL-1 może być skuteczną metodą zwalczania wybranych typów nowotworów.

Białko MCL-1 jest istotne dla przetrwania wielu nowotworów, gdyż pozwala komórkom rakowym unikać procesu zaprogramowanej śmierci, który normalnie prowadzi do usunięcia ich z organizmu – wyjaśnił profesor Lessene. – Szeroko zakrojone badania na różnych modelach nowotworów wykazały, że związek S63845 silnie oddziałuje na te komórki rakowe, których przeżycie zależy od MCL-1.

Zespół profesora Lessene’a ściśle współpracował z profesorem hematologii Andrew Wei i dr Donią Moujalled ze Szpitala Alfreda w Melbourne oraz badaczami z firmy Servier. Udało im się wykazać nie tylko skuteczność S63845 w zwalczaniu wybranych typów nowotworów, ale również to, że związek może być podawany w dawkach, które są dobrze tolerowane przez zdrowe komórki.

Wyniki badań przedklinicznych oraz zidentyfikowanie związków będących „kandydatami” na leki potwierdzają potencjał terapii ukierunkowanych na białko MCL-1 w leczeniu nowotworów – zauważył dr Olivier Geneste, dyrektor ds. programów badawczych w onkologii w firmie Servier.

– Związek S63845 został odkryty dzięki współpracy z firmą Vernalis, dysponującą rozległą wiedzą w zakresie rozwijania leków w oparciu o fragmenty i w oparciu o strukturę. Natomiast w ramach współpracy Servier z Novartis w obszarze onkologii, w najbliższej przyszłości powinniśmy przejść do fazy badań klinicznych nad inhibitorem MCL-1.

Profesor Lessene dodał, że badania dostarczyły dalszych dowodów na przydatność nowej klasy leków onkologicznych, tzw. mimetyków BH3.

Mimetyki BH3 hamują syntezę białek z rodziny BCL-2, które zapewniają przeżycie komórek – stwierdził naukowiec.Białko MCL-1 należy do tej rodziny, a zahamowanie jego syntezy wyzwala proces zaprogramowanej śmierci komórek. Badacze z Walter and Eliza Hall Institute już 28 lat temu odkryli rolę białek BCL-2 w przebiegu raka, zaś cztery lata temu opisali znaczenie białka MCL-1 dla przeżycia komórek nowotworów złośliwych.

Omawiany projekt badawczy był realizowany we współpracy naukowej z firmą Servier oraz współfinansowany przez Australijską Radę ds. Zdrowia i Badań Medycznych, Amerykańskie Towarzystwo Leczenia Białaczki i Chłoniaka, Radę Stanu Victoria ds. Nowotworów, Fundusz Badań nad Białaczką im. Kay Kendall, Agencję Onkologiczną Stanu Victoria, Australijską Fundację na rzecz Badań nad Rakiem, Program Operacyjny Rozwoju Infrastruktury w Stanie Victoria oraz Fundację Anthony’ego Redstone’a.

Walter and Eliza Hall Institute to instytut badawczy działający w ramach Centrum Kompleksowych Badań nad Rakiem – skupiającego wiodące szpitale i ośrodki badawcze z australijskiego stanu Victoria, które zajmują się problematyką leczenia nowotworów.

 

 

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to niezależna firma farmaceutyczna z siedzibą we Francji, zarządzana przez Fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 200 osób w 148 krajach świata. W 2015 roku jej przychody wyniosły 3,9 mld euro. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: kardiologii, onkologii, chorobach metabolicznych, neuropsychiatrii i reumatologii, a także działalności
w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej inwestować 25% przychodów ze sprzedaży produktów w badania naukowe, a całość zysków
w rozwój przedsiębiorstwa.

Osiągnięcie znaczącej pozycji w onkologii jest elementem długoterminowej strategii Servier. W tym obszarze trwają obecnie badania kliniczne nad użyciem dziewięciu nowych cząsteczek w leczeniu raka żołądka, raka płuc, innych guzów litych oraz różnych typów białaczek i chłoniaków. Badania nad tymi innowacyjnymi lekami są prowadzone we współpracy z wieloma partnerami na całym świecie i obejmują różne nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, w tym cytotoksyczne, proapoptyczne, celowane, immunologiczne i komórkowe.

 

Dodatkowe informacje o firmie Servier znajdują się na stronie internetowej www.servier.com

Dział Komunikacji Zewnętrznej Servier
Tel.: +33 1 5572 6037
E-mail: presse@servier.fr