Organizacja Curie-Cancer i firma Servier przedłużyły współpracę w zakresie badań nad chorobami nowotworowymi

10.02.2014

 

 

Celem współpracy obu firm jest określenie nowych celów terapeutycznych w szczególnie agresywnych „potrójnie ujemnych” nowotworach piersi

28 stycznia 2014 r. organizacja Curie-Cancer, która prowadzi we współpracy z branżą farmaceutyczną badania naukowe w Instytucie Curie, oraz firma Servier ogłosiły, że będą kontynuować współpracę, mającą na celu określenie celów terapeutycznych w przypadkach tzw. „potrójnie ujemnych” nowotworów piersi. Współpracę przedłużono na kolejne 3 lata.

„Potrójnie ujemny” rak piersi stanowi około 15% wszystkich przypadków raka piersi. Jest to szczególnie agresywny typ nowotworu, który może nie odpowiadać na stosowane obecnie schematy chemioterapii, w związku z czym istnieje pilna potrzeba opracowania nowych sposobów terapii. Komórki potrójnie ujemnego raka piersi nie wykazują ekspresji receptorów estrogenowych lub progesteronowych (co umożliwiałoby zastosowanie terapii hormonalnej) ani receptorów HER-2 (co pozwoliłoby na zastosowanie terapii ukierunkowanej molekularnie na receptory HER-2).

Obiecujące wstępne wyniki

Już w 2005 roku Instytut Curie i firma Servier zdecydowały o połączeniu wiedzy i umiejętności specjalistycznych w celu określenia potencjalnych celów terapeutycznych w potrójnie ujemnym raku piersi. Badania prowadzono na zebranych w Instytucie Curie wycinkach tkankowych pobranych z nowotworów od chorych na raka piersi. Celem początkowej współpracy było zidentyfikowanie cząsteczek działających na poszczególne cele terapeutyczne, a w perspektywie opracowanie produktów leczniczych pozwalających na poprawę wyników leczenia u chorych, którzy nie odpowiadają na aktualnie dostępne sposoby terapii.

W podjętych w ostatnich kilku latach pracach wzięło udział wielu lekarzy i badaczy: specjalistów w zakresie biologii, biochemii, genetyki i bioinformatyki, zarówno z Instytutu Curie, jak i firmy Servier. Zespół ten dokonał wielu bardzo obiecujących odkryć, określając jako cel terapeutyczny kinazę TTK/MPS1, która jest enzymem biorącym udział w regulacji cyklu komórkowego. Produkt leczniczy działający na ten cel terapeutyczny znajduje się już w fazie badań przedklinicznych.

Uzyskane wyniki są efektem połączenia wiedzy naukowej pracowników Instytutu Curie i firmy Servier, a żaden z partnerów nie osiągnąłby takich rezultatów działając samodzielnie.

Połączenie wiedzy i umiejętności pracowników Instytutu Curie i firmy Servier

Choroby nowotworowe stanowią jeden z głównych celów badań naukowych prowadzonych przez firmę Servier — powiedział Emmanuel Canet, prezes firmy Servier zajmujący się badaniami i rozwojem. — Strategia badań naukowych prowadzonych przez Servier obejmuje rozwój współpracy naukowej z wiodącymi ośrodkami akademickimi. Długofalowe partnerstwo z Instytutem Curie jest przykładem możliwości skutecznej i konsekwentnej współpracy naszej firmy z najlepszymi zespołami badawczymi na świecie.

Jednym z głównych działań firmy Servier były zawsze badania naukowe. Na tę działalność przeznaczamy około 25% wartości obrotów firmy, dzięki czemu Servier jest jednym z wiodących międzynarodowych laboratoriów farmaceutycznych — powiedział Pascal Touchon, dyrektor w firmie Servier ds. współpracy naukowej. — Servier wyraża ogromne zadowolenie ze współpracy z Instytutem Curie, która doskonale wypełnia naszą misję odkrywania innowacyjnych produktów leczniczych, odpowiadających na niezaspokojone potrzeby medyczne, i udostępniania ich chorym. Współpraca z Instytutem Curie pomogła już nam w określeniu potencjalnego celu terapeutycznego, kinazy TTK/MPS1, która jest enzymem biorącym udział w regulacji cyklu komórkowego.

Nasza decyzja o przedłużeniu współpracy na kolejne 3 lata jest następstwem uzyskania obiecujących wyników, potrzeby głębszej analizy innych wyników oraz konieczności prowadzenia badań nad kolejnymi obszarami — powiedział Emmanuel Canet.

Sergio Roman-Roman, dyrektor w Instytucie Curie ds. badań translacyjnych, powiedział: — W pracach, które koordynuje Thierry Dubois, wzięło udział wielu lekarzy i badaczy różnych specjalności, w tym nasz zespół ekspertów z zakresu bioinformatyki. Warto powtórzyć, że współpraca ta oparta jest na bardzo konstruktywnych zasadach, szczególnie w odniesieniu do jakości kontaktów pomiędzy naszymi zespołami.

Instytut Curie jest z pewnością zadowolony z warunków tej długookresowej współpracy, którą oparto na rzeczywistym podziale pracy. Własność intelektualna jest także podzielona w równym stopniu, co oznacza, że jeśli w wyniku prowadzonych prac dojdzie do opracowania innowacyjnego produktu leczniczego, Instytut Curie otrzyma odpowiednie tantiemy, które będzie mógł zainwestować w nowe badania naukowe — powiedział Damien Salauze, dyrektor Curie-Cancer. — Dodatkowym źródłem satysfakcji dla Instytutu Curie jest możliwość pomocy lokalnym wytwórcom w poszerzeniu ich działalności w tym obszarze. Jest to jeszcze jeden przykład wartości, którymi kieruje się Instytut Carnot, za które zostaliśmy nagrodzeni w 2011 roku w uznaniu naszego zaangażowania w dostarczanie praktycznych rozwiązań dla branży, a w rezultacie dla chorych.

Informacje o Instytucie Curie

Instytut Curie jest prywatną fundacją utworzoną w 1909 roku przez Marię Skłodowską-Curie, pierwszą kobietę, która otrzymała Nagrodę Nobla, i pierwszą osobę, która otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie. Jest to wiodący w Europie, wielospecjalistyczny ośrodek onkologiczny (łączący działalność naukową i leczenie chorych). Centrum badań i szpital w Instytucie Curie zatrudniają łącznie około 3200 naukowców, lekarzy, pielęgniarek, techników i personelu administracyjnego. Jednym z celów działalności Instytutu jest obecnie zwiększanie liczby programów badawczych prowadzonych we współpracy z branżą, tak aby przyspieszyć proces udostępniania produktów i usług przynoszących korzyści chorym opracowanych w trakcie badań naukowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.curie.fr

Informacje o Curie-Cancer

Curie-Cancer jest organizacją odpowiedzialną za organizowanie branżowej współpracy Instytutu Curie. Nadzoruje obecną współpracę Instytutu w ramach branży oraz obszary, które mogą spotkać się z dużym zainteresowaniem branżowych partnerów. W Instytucie Curie pracuje 1200 badaczy z ogromnym doświadczeniem w onkologii, które jest potrzebne do współpracy z partnerami z branży w opracowywaniu i rozwoju terapii przeciwnowotworowych. Zarząd Curie-Cancer posiada szerokie doświadczenie branżowe i może nawiązać współpracę z wieloma naukowcami zaangażowanymi w badania podstawowe i kliniczne. W 2011 roku, w uznaniu doskonałości i zaangażowania we współpracę w zakresie badań naukowych, rząd Republiki Francuskiej nadał organizacji Curie-Cancer oznaczenie Instytutu Carnota.

Informacje o firmie Servier

„Od czasu utworzenia naszej firmy wszystkie zyski inwestujemy w badania naukowe” – Jacques Servier, prezes-założyciel Grupy. Utworzona w 1954 roku firma Servier jest niezależną francuską firmą farmaceutyczną prowadząca badania naukowe. Rozwój firmy opiera się na ciągłych wysiłkach w poszukiwaniu innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby metaboliczne, neurologiczne, psychiatryczne, choroby kości i stawów oraz nowotwory. W 2013 roku obroty firmy Servier wyniosły 4,2 miliarda euro. Ogółem 92% leków produkowanych przez firmę Servier przeznaczonych jest na rynki międzynarodowe. Ponad 25% wartości obrotów ze sprzedaży leków produkowanych przez firmę Servier jest każdego roku inwestowane w badania i rozwój. Servier jest firmą międzynarodową, posiada odziały w 140 krajach i zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie. Grupa Servier ma 35% udział w nadwyżce handlowej Francji w sektorze farmaceutycznym.

KONTAKT W FIRMIE CURIE-CANCER

Damien Salauze

damien.salauze@curie.fr

KONTAKT DLA PRASY

Juliette Dos Santos/Céline Gonzalez

Andrew Lloyd & Associates

juliette@ala.com / celine@ala.com

Tel. 01 56 54 07 00

KONTAKT W FIRMIE SERVIER

presse@servier.fr