Partnerzy polskiej gospodarki

13.12.2017

 

11 grudnia w Zakładzie Produkcyjnym Servier na warszawskiej Białołęce uroczyście otwarto zmodernizowane, nowoczesne laboratorium kontroli jakości. To kolejna inwestycja firmy Servier w Polsce, która od 25 lat konsekwentnie wspiera polską gospodarkę. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Zdrowia, eksperci w dziedzinie farmacji, ekonomii i ochrony zdrowia, a także dziennikarze.

 

 

 

Sektor farmaceutyczny to jedna z najszybciej rozwijających się branż nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W Polsce przemysł farmaceutyczny stanowi 1 proc. PKB, co czyni go największym rynkiem w Europie Środkowej i szóstym co do wielkości w UE.

Według raportu McKinsey „Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie” największy udział w wartości dodatniej w branży farmaceutycznej stanowi produkcja (70-90 proc.), dystrybucja generuje do 15 proc. wartości sektora (handel detaliczny i hurtowy), a logistyka – 3-5 proc.

Podczas debaty ekspercko-systemowej, która towarzyszyła uroczystości otwarcia nowoczesnego laboratorium kontroli jakości zwrócono uwagę na znaczenie przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, podkreśliła, że przemysł farmaceutyczny i biotechnologia zajmują bardzo wysokie miejsce w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawicielka Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Pani Edyta Matusik przypomniała, że oba ministerstwa (Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rozwoju) pracują nad zmianami w ustawie refundacyjnej, które będą sprzyjały rozwojowi przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

Ta prężnie rozwijająca się branża ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków i rozwój krajowej gospodarki. – Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku, dbamy o zdrowie Polaków poprzez najwyższej jakości terapie, eksportujemy leki, tworzymy miejsca pracy, inwestujemy w badania, rozwój i nowe rozwiązania technologiczne. To jest nasz wkład w polską gospodarkę, a przed nami kolejne plany inwestycyjne – podkreśliła dyrektor Generalna Servier Polska,  Joanna Drewla.

 

 

Nowoczesne laboratorium kontroli jakości leków

Polska dla Grupy Servier od początku była strategicznym, atrakcyjnym, dynamicznie rozwijającym się rynkiem, pozwalającym na szybkie i bezpieczne wdrożenie technologii przeniesionych z UE. O inwestycji w naszym kraju zadecydował przede wszystkim potencjał kadr i położenie w Europie Środkowej. W ciągu 25 lat udało się firmie rozbudować zakład produkcyjny na warszawskiej Białołęce, uruchomić nowoczesne linie produkcyjne. Teraz firma Servier otworzyła zmodernizowane, nowoczesne laboratorium kontroli jakości świadczące usługi także na rzecz firm z innych krajów Europy. Powstały nowoczesne i wielofunkcyjne pomieszczenia badawcze, zainstalowano specjalistyczną infrastrukturę laboratoryjną, zaprojektowano i wykonano system profesjonalnej klimatyzacji oraz wentylacji.

Laboratorium zyskało nową jakość, co oznacza zwiększone możliwości wykonywania usług laboratoryjnych, a także bezpieczne warunki pracy – tłumaczy Colm Murphy, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Firmy Servier. – Dział Kontroli Jakości jest integralną częścią Dobrej Praktyki Wytwarzania i obejmuje: analityczne laboratorium chemiczne, w tym badań stabilności, mikrobiologiczne oraz kontroli materiałów opakowaniowych. Oferujemy kompleksowe usługi kontraktowe w zakresie usług analitycznych, również na eksport.

Jak zauważyła Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska, farmacja ma tak silną pozycję na rynku, ponieważ buduje swoją konkurencyjność wykorzystując nowoczesne technologie: – Innowacyjność jest filarem naszej firmy – są to przede wszystkim nasze oryginalne leki. Zawsze nadrzędną wartością jest dla nas dobro pacjentów, dlatego ciągle inwestujemy w innowacyjne leki, z których wcześniej chorzy nie mogli skorzystać, a które w tej chwili poprawiają skuteczność leczenia. Dzięki temu pacjenci żyją dłużej i lepiej.

 

 

 

Dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych terapii jest możliwy dzięki nakładom firmy na badania i rozwój, współpracę z polskimi ekspertami, naukowcami oraz transferowi wiedzy. Dotychczas firma Servier zainwestowała w polską gospodarkę ponad 733,7 mln zł, z czego 150 mln zł w sam Zakład Produkcyjny Firmy Servier na Białołęce, który jest obecnie piątą co do wielkości fabryką Grupy. To właśnie tu wytwarzane są te najważniejsze leki: kardiologiczne, diabetologiczne i przeciwdepresyjne. We wszystkich lekach, które trafiają do polskich pacjentów substancja czynna (API) pochodzi z krajów Unii Europejskiej, w której standardy produkcji gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo.

 

60 proc. naszej produkcji trafia na polski rynek, reszta na eksport. Dziś leczymy ponad milion Polaków, a co piąty pacjent przyjmuje nasze leki złożone. Cieszy fakt, że jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko mieszkańców Polski, ale także Czech, Łotwy, Estonii, Litwy, Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Serbii. Warto też podkreślić, że aż 25 proc. produkcji zakładu trafia na rynek francuski – wyjaśnia Colm Murphy, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Servier Polska: – Planujemy w 2018 roku zwiększenie udziału eksportu w całkowitej produkcji do 50 proc. Obecnie obsługujemy 12 krajów, a od stycznia dojdzie kolejny.

Dla firmy Servier priorytetem były i są także inwestycje w działalność naukowo-badawczą. W 1999 roku utworzono w Warszawie polski departament Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Europie Centralnej i Wschodniej, a już w 2001 powstał niezależny Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce. Firma nawiązała współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi przy realizacji dużych międzynarodowych projektów badawczych, w których polscy eksperci angażowani są jako członkowie, a niejednokrotnie liderzy komitetów sterujących badania realizowane na całym świecie.

Od lutego tego roku Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce jest odpowiedzialny za prowadzenie badań nie tylko w naszym kraju, ale także w Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Dodatkowo we współpracy z ośrodkiem węgierskim koordynuje niektóre projekty badawcze prowadzone na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii – podsumowała Dyrektor Generalna Servier,  Joanna Drewla.

Firma Servier konsekwentnie realizuje długoterminowe kampanie profilaktyczno-edukacyjne: od 15 lat – „Servier dla Serca”, 11 lat – „Forum Przeciw Depresji”, a w tym roku rozpoczęła nowy projekt „Rak jelita grubego – zapobiegaj, lecz!”.