Położenie kamienia węgielnego pod nowy zakład bioprodukcyjny w fabryce Servier w Gidy

04.12.2018

Firma Servier rozpoczyna budowę zakładu produkującego leki biologiczne we francuskim mieście Gidy. Wiosną przyszłego roku uruchomiony zostanie oddział bioinżynierii, odpowiedzialny za rozwój procesów wytwarzania przeciwciał monoklonalnych. Rok później do użytku oddana będzie część odpowiadająca za produkcję dożylnych leków biologicznych. W ciągu trzech lat, firma Servier przeznaczy na tę inwestycję 50 mln euro, a także dotacje uzyskane na działalność badawczo-rozwojową.

W odpowiedzi na rosnące znaczenie leków biologicznych w terapii wielu schorzeń, w szczególności nowotworów – które stanowią dla Grupy jeden z kluczowych obszarów – firma Servier postanowiła rozwinąć bioprodukcję w swojej francuskiej fabryce w Gidy.

Nowy zakład Bio-S, zlokalizowany w odnowionych pomieszczeniach obecnego zakładu UP3 fabryki w Gidy, będzie się zajmował wytwarzaniem i pakowaniem przeciwciał monoklonalnych – początkowo dla celów przedklinicznych, a następnie klinicznych. Na powierzchni ponad 3000 m2 pomieszczą się różne instalacje, w tym wydział bioinżynierii, zajmujący się rozwijaniem procesów wytwarzania przeciwciał monoklonalnych, który zostanie uruchomiony w 2019 roku. Pozostała część zakładu, obejmująca wszystkie etapy produkcji dożylnych leków biologicznych stosowanych u ludzi, zostanie oddana do użytku w 2020 roku.

W ciągu trzech lat, firma Servier przeznaczy na tę inwestycję 50 mln EUR, a także regionalne, krajowe i europejskie dotacje uzyskane na działalność badawczo-rozwojową. Realizacją projektu kierują wspólnie działy naukowo-badawczy i produkcji przemysłowej. W momencie uruchomienia, zakład Bio‑S będzie zatrudniał około 30 pracowników, a do 2022 roku liczba ta wzrośnie do około 60.

Ulokowaniu zakładu bioprodukcyjnego w Gidy sprzyja obecność w jednym miejscu zespołów specjalizujących się w działalności naukowo-badawczej oraz produkcji na skalę przemysłową. Zakład Bio-S skorzysta także z regionalnego ekosystemu gospodarczego. Region Centralny-Dolina Loary jest bowiem uznawany za wiodący w branży farmaceutycznej, skupiając wiele ośrodków dydaktycznych i licznych specjalistów z tej dziedziny.

Ta nowa działalność wymaga nowych umiejętności. W związku z tym, będziemy rekrutować nowych specjalistów, ale jednocześnie promować podnoszenie kompetencji obecnych pracowników poprzez plany rozwoju i kursy szkoleniowe – zapowiedział Patrice Martin, dyrektor fabryki w Gidy. – Region Centralny-Dolina Loary ma długą historię w zakresie biotechnologii i należy do najdynamiczniej rozwijających się obszarów w tej dziedzinie. Stanowi zatem idealne otoczenie dla rozpoczęcia takiej działalności. Przy szkoleniu pracowników dla tego nowego obszaru będziemy mogli skorzystać z usług takich regionalnych podmiotów o uznanej renomie, jak Uniwersytet w Tours i Grupa IMT.

Fabryka w Gidy to największy z 16 zakładów wytwórczych Servier na świecie. Fabryka, zbudowana w 1972 roku w miejscu zadrzewionego parku o powierzchni 60 hektarów, obejmuje trzy zakłady produkcyjne, zatrudniając 800 osób i eksportując 77% produkcji do 134 krajów świata.

 

 

W listopadzie 2017 roku, firma Servier podpisała z Uniwersytetem w Tours i Grupą IMT umowę o utworzeniu konsorcjum CVLB (Centre-Val-de-Loire Biotech) na okres sześciu lat w celu wspierania projektów dotyczących leków biologicznych.

 

 

Kluczowe etapy projektu

2018: Rozpoczęcie prac

Koniec 2018: Zakup urządzeń

Wiosna 2019: Uruchomienie pierwszych instalacji w wydziale bioinżynierii, zajmującym się rozwijaniem procesów wytwarzania przeciwciał monoklonalnych

Druga połowa 2019: Uruchomienie produkcji dla potrzeb badań przedklinicznych

Koniec 2020: Uruchomienie produkcji dla potrzeb klinicznych