Servier Canada inwestuje 10 mln USD w dwa projekty naukowe w dziedzinie kardiologii i cukrzycy

2014-03-04

 

14 lutego 2014 roku w Laval (Montreal) w ramach naukowych badań klinicznych prowadzonych przez Montrealski Instytut Kardiologiczny (Montreal Heart Institute [MHI]) i ośrodek badawczy Research Centre of the CHUM (CR-CHUM) wybrano dwa obszerne projekty, które otrzymają wsparcie finansowe rządu prowincji Quebec - z funduszu Partnership Fund for an Innovative, Healthy Quebec.  Firma Servier Canada w ramach swojej polityki inwestowania w prace badawczo-rozwojowe, przeznaczy pierwotnie na sfinansowanie tych projektów i tym samym dwóch montrealskich zespołów badawczych kwotę 10 mln USD, a ostatecznie niemal 20 mln USD. Oba projekty są partnerstwami publiczno-prywatnymi. 

Decyzja o tych inwestycjach została ogłoszona przez Premiera prowincji Quebec, Panią Pauline Marois, Ministra Finansów i Gospodarki, Pana Nicolasa Marceau, Ministra ds. Stosunków Międzynarodowych, Pana Jeana-François Lisée oraz Ministra ds. Polityki Przemysłowej i Banque de Développement Économique du Quebec, Panią Elaine Zakaib, podczas ich wizyty w Montrealskim Instytucie Kardiologicznym.

 

Pierwszy projekt, noszący nazwę ARTERIA, obejmuje część poświęconą częstości akcji serca. Został on opracowany przez zespół badawczy prof. Jeana-Claude'a Tardifa z MHI we współpracy z badaczami firmy Servier. Projekt opiera się na koncepcji zakładającej, iż częstość akcji serca poniżej 70 uderzeń na minutę u pacjentów z chorobą wieńcową może poprawiać stabilność blaszki miażdżycowej. Ten międzynarodowy projekt, zainicjowany w Montrealu, oparty jest na zaawansowanej technologii obrazowania medycznego i będzie realizowany w piętnastu krajach na całym świecie.  Projekt ARTERIA umożliwi zaoferowanie pacjentom bardziej spersonalizowanego schematu leczenia, zapewniającego skuteczną i indywidualną opiekę, co pozwoli uratować życie większej liczbie pacjentów.

- "Przez ponad piętnaście lat współpracowaliśmy z MHI, jednym z największych ośrodków kardiologicznych w Ameryce Północnej. Przeprowadzono trzynaście badań klinicznych, których wyniki zostały opublikowane w czasopismach naukowych cieszących się międzynarodową renomą." - podkreśla dr Emmanuel Canet, dyrektor działu R&D firmy Servier.

 

Drugi projekt dotyczy awangardowej platformy diagnostycznej o nazwie OPTI-THERA, która  będzie łączyła ocenę czynników genetycznych, biomarkerów i objawów klinicznych w celu dokładnego określenia u danego pacjenta poziomu ryzyka progresji choroby lub interakcji leków. Podejście terapeutyczne w przypadku wielu chorób w przyszłości będzie ukierunkowane na precyzyjnie określony profil pacjenta, co również przyczyni się do uzyskania spersonalizowanych schematów leczenia. Servier Canada przy tym projekcie współpracuje z zespołem badawczym prof. Pavla Hameta, który uzyskał profesurę Canada Research Chair w dziedzinie genomiki predykcyjnej (Predictive Genomics) oraz prof. Jacques'a Turgeona, Dyrektora ds. Badań Naukowych w CHUM (Centre hospitalier de l'Université de Montréal).  Współpraca firmy Servier Canada i ośrodka badawczego CR-CHUM będzie skupiała się na powikłaniach nerkowych w przebiegu cukrzycy.  

- "Będziemy mogli dokładniej przewidzieć, u których pacjentów ryzyko uszkodzenia nerek z powodu cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego jest wyższe, jak również będziemy mogli podjąć skuteczniejsze leczenie tych pacjentów lub umożliwić wcześniejsze wykrycie powikłań.", wyjaśnia prof. Pavel Hamet.

 

Inwestycja 10 mln USD firmy Servier Canada

- "Z prawdziwą przyjemnością obserwuję nasilającą się współpracę pomiędzy zespołami badaczy w Quebecu a Grupą Badawczą Servier (Servier Research Group). Osobiście rozpowszechniałem tę wiedzę w ciągu mojej długiej kariery w Grupie Servier, m.in. pełniąc funkcję wiceprezesa Działu ds. Rozwoju Międzynarodowego.", mówi dr Tremblay-Servier, urodzony w Quebecu absolwent Uniwersytetu Montrealskiego, założyciel firmy Servier Canada w 1978 r., aktywnie zaangażowany w zwiększanie międzynarodowego wpływu firmy Servier.

 

Według Pana Frédérica Fasano, dyrektora generalnego spółki Servier Canada, "Te inwestycje są zgodne z naszą strategią rozwoju w Kanadzie. Odpowiadają one 12,8% naszych przychodów, czyli kwocie 26 mln USD, którą ponownie zainwestowano w badania naukowe w roku 2012. W 2013 roku zainwestowaliśmy 16,3 mln USD w utworzenie Ośrodka Doskonalenia Jakości Badań Klinicznych. W 2014 r. potwierdzono inwestycję w dwa projekty będące partnerstwem publiczno-prywatnym na kwotę 10 mln USD."

 

O firmie Servier Canada

 

Grupa Badawcza Servier (Servier Research Group) jest niezależną grupą farmaceutyczną działającą w ponad 140 krajach i zatrudniającą ponad 22 000 pracowników na całym świecie, w tym 3000 osób w dziedzinie prac badawczo-rozwojowych. W roku 2013 firma osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,2 mld EUR. Założona jako fundacja i w pełni zaangażowana w badania naukowe, spółka inwestuje dużą część przychodów ze sprzedaży w prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi lekami.

 

Kontakt z mediami:

Nadine Doucet, Servier Canada, (450) 978-9700 wewn. 4225

Strona internetowa: www.servier.ca