Servier i miRagen przedłużają współpracę na rzecz badań, rozwoju i wprowadzania do obrotu leków celowanych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

23.06.2014

Firma Servier, francuska niezależna badawcza firma farmaceutyczna o znaczącej pozycji na rynkach europejskich i wschodzących oraz miRagen Therapeutics, Inc, spółka biofarmaceutyczna rozwijająca innowacyjne terapie oparte na mikroRNA, poinformowały o przedłużeniu swojej współpracy badawczej o dwa lata - do października 2016 roku, której celem jest odkrywanie, rozwój oraz wprowadzanie do obrotu leków celowanych opartych na mikroRNA w odniesieniu do chorób układu sercowo-naczyniowego.

Servier Research oraz miRagen będą kontynuowały prowadzenie przedklinicznych badań i prac rozwojowych przy licznych programach ukierunkowanych na mikroRNA w zakresie chorób sercowo-naczyniowych, w tym miR-208 i miR-15. Servier będzie nadal finansować i prowadzić badania przedkliniczne i rozwój leków opartych na mikroRNA do celów współpracy poprzez II fazę badań klinicznych. Firma Servier pozostanie także podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzanie do obrotu potencjalnych produktów leczniczych opartych na mikroRNA opracowanych dzięki współpracy we wszystkich krajach z wyjątkiem USA i Japonii, gdzie miRagen zachowuje wszystkie prawa.

– Przedłużenie współpracy badawczej o dwa lata odzwierciedla zarówno siłę naszej relacji z firmą miRagen, jak i nasze wspólne zobowiązanie mające na celu poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia – powiedział dr Jean-Paul Vilaine, dyrektor jednostki badawczej ds. chorób sercowo-naczyniowych firmy Servier. – Cieszymy się z kontynuacji naszej współpracy, której celem jest kliniczny rozwój terapii opartych na mikroRNA – dodaje dr Vilaine.

Dr Emmanuel Canet, prezes ds. badań i rozwoju Servier stwierdził, że „wysiłki badawcze firmy Servier w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego koncentrują się na opracowywaniu ulepszonych i innowacyjnych metod leczenia. Przedłużenie naszej współpracy naukowej z firmą miRagen, której celem jest odkrywanie nowych leków opartych na miRNA stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, jest bardzo ważnym elementem tych działań”.

– Przedłużenie współpracy badawczej z firmą Servier podkreśla nasze wspólne zaangażowanie w wykorzystanie potencjału mikroRNA do rozwoju ewolucyjnych terapii dla potrzebujących pacjentów ‑ zadeklarował William S. Marshall, Ph. D., prezes i dyrektor generalny miRagen Therapeutics, Inc.  Wierzymy, że nasza platforma lecznicza mikroRNA w połączeniu z dużą wiedzą i zaangażowaniem w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego ze strony firmy Servier pozwoli nam opracować przełomowe terapie, które poprawią stan zdrowia wielu ludzi – dodaje William S. Marshall.

 

Współpraca miRagen i Servier w zakresie chorób sercowo-naczyniowych

W październiku 2011 roku firma miRagen zawarła umowę licencyjną i umowę o współpracy z firmą Servier, której celem był postęp w opracowywaniu terapii opartych na mikroRNA w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Początkowo współpraca obejmowała dwa cele (miR-208 oraz miR-15/195), zaś w maju 2013 r. firma Servier skorzystała z opcji włączenia dodatkowego niejawnego celu współpracy. Zgodnie z warunkami umowy firma miRagen otrzymała płatność początkową w 2011 r., a dodatkowe płatności po rozszerzeniu umowy przez Servier pokryły kolejne cele w 2013 r. Firma miRagen może również otrzymywać dodatkowe płatności na kluczowe badania i rozwój, płatności na realizację kolejnych etapów handlowych, jak również opłaty licencyjne ze sprzedaży produktów opracowanych w ramach współpracy. Servier będzie nadal finansować badania, rozwój, rejestrację i koszty wprowadzania do obrotu potencjalnych leków opracowanych w wyniku tej współpracy. miRagen zachowuje wszelkie prawa do wprowadzania do obrotu tychże leków w Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz możliwość współfinansowania programów fazy III, jeżeli zdecyduje się rozpocząć procedurę uzyskiwania dopuszczenia do obrotu w USA i Japonii jakichkolwiek produktów opracowanych w ramach współpracy.

 

MikroRNA

MikroRNA to ważna klasa małych cząsteczek RNA kodowanych w genomie, które działają jako podstawowe regulatory ekspresji genów. Ostatnie badania wykazały, że mikroRNA są prawdopodobnie związane z wieloma procesami chorobowymi. Jako że mikroRNA są traktowane jako pojedyncze jednostki molekularne, które dyktują ekspresję podstawowych szlaków regulacyjnych, stanowią one potencjalne punkty uchwytu dla leków umożliwiających uzyskanie kontroli nad wieloma procesami biologicznymi i chorobowymi.

 

O firmie Servier

Założona w 1954 roku firma Servier jest francuską niezależną badawczą firmą farmaceutyczną. Swój rozwój opiera na stałym wprowadzaniu innowacji w zakresie leczenia chorób sercowo-naczyniowych, chorób metabolicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, chorób kości i stawów, jak również nowotworów. Firma Servier jest obecna w 140 krajach i zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie. W 2013 r. firma zanotowała obroty w wysokości 4,2 mld euro, z czego 27% zostało reinwestowanych w badania i rozwój. 91% leków marki Servier jest stosowanych poza Francją, a Grupa Servier przyczyniła się do 35-procentowej nadwyżki we francuskim bilansie handlowym w 2013 r. w odniesieniu do sektora farmaceutycznego. Więcej informacji można znaleźć się na stronie internetowej: www.servier.comwww.servier.fr.

Kontakt:

Dyrekcja ds. Komunikacji i Stosunków Instytucjonalnych
Tel.: 01.55.72.60.37
Adres e-mail: presse@servier.fr

 

O firmie miRagen Therapeutics, Inc.

miRagen Therapeutics, Inc. jest spółką biofarmaceutyczną odkrywającą i rozwijającą innowacyjne celowane terapie oparte na mikroRNA (miRNA) w obszarach charakteryzujących się wysokimi niezaspokojonymi potrzebami medycznymi. Firma stara się wykorzystywać swoje wewnętrzne doświadczenie w biologii miRNA, chemii oligonukleotydów i rozwoju leków w celu oceny oraz postępu obiecujących technologii i produktów leczniczych o wysokim potencjale w pracach nad własnymi programami oraz realizowanych we współpracy ze strategicznymi partnerami. W przypadku niektórych programów dotyczących chorób układu sercowo-naczyniowego firma miRagen podpisała umowę o współpracę i umowę licencyjną z Servier, francuską niezależną badawczą firmą farmaceutyczną. miRagen zachowuje wszystkie prawa w odniesieniu do programów partnerskich z Servier w USA i Japonii. Więcej informacji na stronie internetowej: www.miragenrx.com.

Kontakt do firmy miRagen:

Kecia Carroll, Komunikacja i Public Relations
(720) 933-0848
Kecia@kcroberg.com