Servier i Vernalis kończą kluczowe badania nad nowym lekiem onkologicznym

24.06.2014

Firma Servier i Spólka Vernalis plc ogłosiły realizację kluczowych założeń po leczeniu pierwszego pacjenta w badaniu I fazy, w oparciu o obiecujący potencjalny produkt leczniczy - selektywny inhibitor BCL-2, który został zidentyfikowany dzięki wspólnym wysiłkom w zakresie odkrywania nowych leków onkologicznych. Badanie jest sponsorowane przez firmę Servier.

 

Inhibitor selektywny BCL-2 jest pierwszym potencjalnym lekiem wynikającym ze współpracy między Servier a Vernalis, którego celem jest odkrywanie celowanych potencjalnych leków przeciwnowotworowych dla poszczególnych członków rodziny białek BCL-2.

 

 - „Nasze doświadczenie we współpracy ze spółką Vernalis pokazuje, że małe cząsteczki dostosowane do osiągania konkretnych celów mogą mieć bardzo wysoki potencjał terapeutyczny. Sukces ten został osiągnięty poprzez kompleksowy chemiczny i biologiczny program badawczy realizowany przez naszych naukowców w celu zidentyfikowania i opisania obiecującego inhibitora BCL-2” – zaznaczył Jean-Pierre Abastado, dyrektor Centrum Innowacji Terapeutycznych w Onkologii w firmie Servier. „Ten nowy związek rozszerza portfel Servier poza inhibitory kinazy, inhibitory HDAC oraz produkty immunoterapeutyczne” – dodaje Abastado.

 

- „Cieszymy się, że nowy inhibitor BCL-2 będący potencjalnym lekiem wchodzi obecnie do I fazy badań i czekamy na dalsze sukcesy wynikające z naszej szerokiej i strategicznej współpracy z Servier.", zapewniał Ian Garland, prezes Vernalis.

 

Informacje o białkach BCL-2:

Białka z rodziny BCL-2 są kluczowymi regulatorami apoptozy. Deregulacje ekspresji białek z tej rodziny odgrywają istotną rolę w przeżyciu komórek nowotworowych. W obrębie tej rodziny BCL-2 należy do członków sprzyjających przetrwaniu i często ulega nadmiernej ekspresji w komórkach nowotworowych. Członkowie rodziny BCL-2 sprzyjający przeżyciu komórek nowotworowych stanowią ważne cele terapeutyczne w onkologii od ponad dwudziestu lat, jednakże badania nad lekami tej klasy docelowej są szczególnie trudne i wymagają innowacyjnych rozwiązań chemicznych popartych przez biologię strukturalną.

 

Informacje o spółce Servier

Servier jest pierwszą niezależną francuską spółką farmaceutyczną prowadzącą własne badania naukowe, założoną w 1954 r. Jej rozwój jest wynikiem stałych prac innowacyjnych w zakresie terapii chorób układu krążenia, metabolicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, chorób kości i stawów, jak również nowotworów.

  • W 2013 r. firma zanotowała obroty w wysokości 4,2 mld euro.                
    91% leków marki Servier jest stosowanych poza Francją.
  • 27% obrotów ze sprzedaży leków Servier zostało zainwestowanych w prace badawczo-rozwojowe w 2013 r.               
  • Przy ugruntowanej obecności na szczeblu międzynarodowym w 140 krajach Servier zatrudnia ponad 21 000 osób na całym świecie.
  • Grupa Servier odpowiadała za 35% nadwyżki Francji w handlu zagranicznym w sektorze farmaceutycznym w 2013 r. 

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.servier.com
Departament Komunikacji spółki Servier
Tel.: +33 1 5572 6037
E-mail: presse@servier.fr           

 

Informacje o spółce Vernalis

Spółka Vernalis jest generującą zyski firmą farmaceutyczną na etapie rozwoju ze znaczącym doświadczeniem w opracowywaniu produktów leczniczych. Grupa posiada jeden zarejestrowany lek – Frovatriptan, stosowany w doraźnym leczeniu migreny. Ponadto spółka dysponuje wyłącznym pozwoleniem na rozwój i wprowadzaniem do obrotu wielu nowatorskich produktów leczniczych na kaszel i przeziębienie wydawanych na receptę na rynku amerykańskim, a także prowadzi siedem programów rozwojowych w swoim projekcie badawczym nad NCE. Vernalis ma również znaczące doświadczenie w pracach badawczych nad lekami opartymi na fragmentach struktury, w ramach których współpracuje z największymi firmami farmaceutycznych. Technologie, możliwości i produkty Spółki zostały potwierdzone w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki współpracy z wiodącymi firmami farmaceutycznymi, w tym Biogen Idec, Endo, GSK, Genentech, Lundbeck, Menarini, Novartis, Servier oraz Tris. Dalsze informacje na temat spółki Vernalis znajdują się na stronie internetowej www.vernalis.com.

 

Stwierdzenia wybiegające w przyszłość spółki Vernalis

Niniejsza informacja prasowa może zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość opierające się na obecnych przewidywaniach Spółki, które odzwierciedlają jej bieżące oczekiwania dotyczące przyszłych zdarzeń, w tym badań klinicznych i spełnieniem wymogów regulacyjnych związanych z dopuszczeniem do obrotu produktów Spółki, zdolności Spółki do znalezienia partnerów do prac rozwojowych i wprowadzenia swoich produktów na rynek, jak i przyszłych działań Spółki w zakresie pozyskiwania kapitału. Stwierdzenia wybiegające w przyszłość wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Rzeczywiste wydarzenia mogą się istotnie różnić od przewidywanych w niniejszym dokumencie i zależą od wielu czynników, w tym od powodzenia strategii badawczych Spółki, zastosowania dokonanych odkryć, udanej i terminowej realizacji badań klinicznych, niepewności związanych z procesem regulacyjnym, zdolności Spółki do określenia i uzgodnienia korzystnych warunków z odpowiednimi partnerami w celu wprowadzenia na rynek i/ lub rozwoju swoich produktów, a także osiągnięcia oczekiwanych efektów synergii z tych działań, akceptacji leku Frovatriptan i innych produktów przez pacjentów oraz lekarzy, powodzenie integracji zrealizowanych fuzji i przejęć oraz osiągnięcie oczekiwanych efektów synergii z tych działań, a także zdolność Spółki do określenia i stosowania strategicznych i odpowiednich operacji połączenia podmiotów gospodarczych.

 

Dalsze informacje i zapytania:

Vernalis plc:
Ian Garland, Dyrektor generalny: +44 (0) 118 938 0015
David Mackney, Dyrektor finansowy

Canaccord Genuity Limited (doradca mianowany): +44 (0) 20 7523 8350
Lucy Tilley
dr Julian Feneley
Henry Fitzgerald-O’Connor

Shore Capital (wspólny broker): +44 (0) 20 7408 4090
Bidhi Bhoma
Tony Gibbs

Brunswick Group: +44 (0) 20 7404 5959
Jon Coles