Servier, jako pierwsza francuska firma farmaceutyczna, nawiązała współpracę z platformą Plug and Play Health & Wellness

27.06.2015

Firma Servier i platforma Plug and Play Health & Wellness poinformowały o podpisaniu trzyletniej umowy o partnerstwie. Servier jest pierwszą francuską firmą farmaceutyczną, która nawiązała taką współpracę. To kolejny krok w zapewnieniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów

 

 

Rok temu firma Servier zainaugurowała działalność w obszarze e-zdrowia pod marką „WeHealth by Servier” w celu wspierania rozwoju nowych rozwiązań z tego zakresu dla dobra pacjentów. Dysponując dobranym zespołem specjalistów i środkami na finansowanie innowacji, „WeHealth by Servier” odpowiada za:

 

·         rozwój nowych globalnych rozwiązań związanych z ochroną zdrowia (wyrobów medycznych, usług, aplikacji, platform), służących poprawie sytuacji chorych, z zachowaniem odpowiedzialnego podejścia zorientowanego na potrzeby odbiorców (pacjentów, pracowników służby zdrowia),

·         stworzenie oferty nowatorskich rozwiązań z obszaru e-zdrowia w modelu otwartych innowacji, wspólnie z innymi podmiotami,

·         szybkie wprowadzenie produktów na rynek (w ciągu 3-5 lat) oraz opracowanie zasad udzielania licencji tak, aby nowe rozwiązania były szybciej i skuteczniej udostępniane pacjentom,

·         upowszechnienie myślenia w kategoriach przedsiębiorczości (od nowych pomysłów po zwiększanie skali działalności) w Grupie Servier.

 

Plug and Play to globalna platforma innowacji, która kontaktuje startupy z dużymi korporacjami. W obszarze Health & Wellness (zdrowia i dobrego samopoczucia), platforma gromadzi najlepszych graczy z Doliny Krzemowej w obszarze e-zdrowia.

 

 

Servier jest ósmym partnerem z branży farmaceutycznej, który przystąpił do programu. Dzięki tej współpracy, firma uzyska możliwość rozszerzenia własnej inicjatywy w obszarze e-zdrowia poprzez dostęp do powstających w Kalifornii nowoczesnych technologii, co pozwoli spiąć ekosystemy technologiczne w Paryżu i Dolinie Krzemowej.

 

 

E-zdrowie to obszar, w którym zbiegają się ludzie, informacje, technologie i sieci – zaznaczył dr David Guez, dyrektor WeHealth by Servier. Plug and Play zapewnia idealny sposób na połączenie tych elementów. Współpraca z tą platformą poszerzy nasze możliwości w zakresie wynajdywania startupów, z którymi moglibyśmy wspólnie pracować nad nowymi rozwiązaniami.

 

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze dotychczasowe inicjatywy w Paryżu, obejmujące handel i finanse, ulegną poszerzeniu o obszar technologii związanych z ochroną zdrowia – stwierdził Saeed Amidi, założyciel i prezes Plug and Play. Ze swym doświadczeniem w branży farmaceutycznej Servier wniesie cenny wkład do naszego programu. Cieszymy się na współpracę z tą firmą we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z Doliny Krzemowej w obszarze e-zdrowia w celu rozwoju tego sektora we Francji.

 

 

W październiku 2015 roku, w ramach platformy Plug and Play Health & Wellness uruchomiono trzymiesięczny program akceleracyjny, z którego dotąd skorzystało 68 startupów. Jako Kluczowy Partner, Servier będzie decydować o priorytetach technologicznych programu i uczestniczyć w wyborze kolejnych 20 projektów. Dzięki współpracy, firma nawiąże także uprzywilejowane relacje ze startupami z Doliny Krzemowej.

 

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 tys. osób w 148 krajach świata. W 2016 roku jej przychody wyniosły 4 mld EUR. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, choroby immunozapalne i choroby neurodegeneracyjne, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe, a całość zysków w rozwój przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

 

Informacje o WeHealth by Servier

WeHealth by Servier to nowa, ciekawa inicjatywa Grupy w obszarze e-zdrowia. Ma zapewnić skuteczną odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku świadczeń zdrowotnych na usługi z tego obszaru, stosując podejście ukierunkowane na pacjenta.

WeHealth by Servier stawia na przedsiębiorczość i zamierza inwestować w innowacyjne rozwiązania tworzone we współpracy ze startupami na całym świecie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.wehealthbyservier.com.

 

Informacje o platformie Plug and Play

Plug and Play to globalna platforma innowacji. Kontaktujemy startupy z dużymi korporacjami i inwestujemy w rozwój ponad 150 firm rocznie. Od czasu powstania platformy w 2006 roku, rozszerzyliśmy nasze programy na wiele krajów. Obecnie, jesteśmy obecni w 22 miejscach na świecie, zapewniając startupom zasoby konieczne do osiągnięcia sukcesu w Dolinie Krzemowej i gdzie indziej. Współpracując z ponad 6 tys. startupów i 180 oficjalnymi partnerami korporacyjnymi, stworzyliśmy swoisty ekosystem dla rozwoju nowych firm w wielu gałęziach przemysłu. Zapewniamy aktywne inwestowanie ze strony 200 wiodących funduszy z Doliny Krzemowej inwestujących w firmy we wczesnych fazach rozwoju oraz organizujemy 365 wydarzeń sieciowych rocznie. Firmy związane z naszą platformą pozyskały finansowanie w łącznej wysokości ponad 6 mld dolarów. Do podmiotów, których produkty odniosły sukces, należą między innymi: Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound oraz Zoosk.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.plugandplaytechcenter.com.

 

Kontakt

 

Servier 

Karine Bousseau

Dział Komunikacji Zewnętrznej Servier

+33 1 5572 4021

+33 6 4992 1605

media@servier.com