Servier sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości

28.06.2016

 

Servier, podobnie jak inne innowacyjne firmy farmaceutyczne, przystąpił do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Kodeks Przejrzystości, która umożliwia powszechny i przejrzysty dostęp do informacji nt. współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Servier popiera inicjatywę i jej cele, które pozwolą na budowanie większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami. W tym roku informacje na temat zakresu i wartości współpracy są publikowane po raz pierwszy. Obejmują one świadczenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych, Organizacji ochrony zdrowia oraz świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową przekazane przez Servier w 2015 roku.

Współpraca Servier i środowiska medycznego ma wielkie znaczenie i głęboki sens – zarówno dla Przedstawicieli środowiska medycznego, jak i pacjentów. Bez niej postęp medycyny nie byłby możliwy. Dzięki współpracy z firmami farmaceutycznymi, w tym Servier, lekarze zyskują dostęp do najnowszej wiedzy dotyczącej różnych terapii, możliwość wymiany doświadczeń, także na poziomie międzynarodowym, szansę na dalszy rozwój badań w danej dziedzinie (granty), możliwość zaproponowania pacjentom i zastosowania nowych terapii, niedostępnych szeroko na danym rynku (badania kliniczne). Eksperci medyczni i lekarze poświęcają swój czas i ekspertyzę na różne działania o charakterze edukacyjnym: edukują inne grupy lekarzy w zakresie najnowszych doniesień dot. obszarów terapeutycznych i nowoczesnych terapii (wykłady, prelekcje, szkolenia), przygotowują publikacje medyczne, konsultują raporty medyczne, współpracują przy badaniach klinicznych.

Współpraca innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym niesie ze sobą przede wszystkim wiele korzyści dla pacjentów. Znający najnowsze osiągniecia medycyny i zalecenia terapeutyczne lekarz może lepiej i efektywniej zająć się leczeniem pacjenta. Pacjenci mają możliwość udziału w badaniach klinicznych, które dają im szansę na dostęp do innowacyjnych skutecznych terapii. Wielu pacjentów może również skorzystać z bezpłatnej konsultacji czy badania przesiewowego podczas akcji profilaktycznych i edukacyjno-informacyjnych prowadzonych od lat przez Servier.

Servier prowadzi i będzie kontynuować dialog i działalność edukacyjną dotyczącą społecznej wartości transparentności współpracy ze środowiskiem medycznym.