Servier w Parlamencie Europejskim – spotkanie dotyczące innowacji

30.05.2018

W dniu 24 maja, dr Florence Binlich, zastępca dyrektora ds. badań onkologicznych firmy Servier, przedstawiła w Parlamencie Europejskim w Brukseli niezwykle innowacyjny mechanizm działania terapii allogenicznymi komórkami CAR-T. W swojej prezentacji podkreśliła ścisłą współpracę firmy Servier i jej partnerów Cellectis i Allogene Thereapeutics w celu wprowadzenia nowego sposobu terapii ostrej białaczki limfoblastycznej, co może prowadzić do całkowitego wyleczenia.

W gronie słuchaczy znaleźli się kluczowi europejscy interesariusze z sektora ochrony zdrowia, w tym posłowie do Parlamentu Europejskiego zajmujący się polityką zdrowotną, a także przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów i lekarzy oraz innych firm farmaceutycznych.

Ta publiczna prezentacja stanowiła wyjątkową okazję do przedstawienia ciągłych inwestycji w badania i rozwój innowacyjnych terapii w obszarze onkologii, podejmowanych przez Servier dla dobra pacjentów – stwierdziła Florence Binlich. – Słuchacze z dużą ciekawością i aprobatą przyjęli informacje o stosowanym przez Servier modelu współpracy w rozwoju leków innowacyjnych. 

Spotkanie towarzyszyło wystawie „Odblokować leki jutra”, zorganizowanej przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Poprzez to wydarzenie, EFPIA starała się pokazać, że branżę farmaceutyczną w Europie cechuje duch innowacji, co przekłada się na postępy w opiece zdrowotnej, z korzyścią dla codziennego życia chorych.

Spotkanie było zwieńczeniem wspólnych wysiłków pracowników działu badań i rozwoju oraz europejskiego działu spraw publicznych, zarówno w centrali firmy Servier jak i w Brukseli.