Servier w walce z podrabianiem leków

09.05.2018

Podrabianie leków stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, a w ostatnich latach przybrało szczególnie niepokojące rozmiary. Występuje na wszystkich pięciu kontynentach, a dotyczy zwłaszcza sprzedaży przez Internet. Wymaga to zwiększonej koordynacji działań wszystkich interesariuszy. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że co drugi lek sprzedawany w Internecie jest podrobiony. Od piętnastu lat, firma Servier znajduje się na pierwszej linii frontu w walce ze sprzedażą sfałszowanych produktów leczniczych.

 

Podejście sieciowe

Przyjęte przez firmę Servier podejście polega na zwielokrotnieniu liczby osób tropiących nieprawidłowości – wyjaśnia Catherine Boudot, dyrektor działu znaków towarowych, która w firmie nadzoruje walkę z podrabianiem leków. – W wymiarze wewnętrznym, to przede wszystkim kwestia zespolenia wysiłków wszystkich interesariuszy wewnętrznych bezpośrednio zainteresowanych tym problemem, to jest przedstawicieli działów produkcji, spraw regulacyjnych, jakości i laboratoriów analitycznych, poprzez zebranie ich w międzywydziałowej grupie roboczej. Ponadto, w każdej spółce zależnej został wyznaczony lokalny przedstawiciel, który nadzoruje walkę z podrabianiem leków.

Ponadto, firma Servier stale monitoruje rynek w krajach najbardziej zagrożonych tym procederem.

Dokonujemy kontrolowanych zakupów naszych leków w aptekach i przez Internet, aby wychwycić potencjalną obecność sfałszowanych produktów leczniczych – dodaje Catherine Boudot.

Wilfrid Rogé, kierujący w dziale znaków towarowych komórką walczącą z podrabianiem leków, podkreśla, że „dobra organizacja wewnętrzna na nic się nie zda bez współpracy ze służbami państwowymi i stowarzyszeniami”. Z tego względu, firma Servier utrzymuje także sieć kontaktów zewnętrznych, ściśle współpracując ze służbą celną, policją i organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia oraz podejmując wspólne działania z innymi firmami farmaceutycznymi, zwłaszcza w ramach stowarzyszeń branżowych, takich jak G5, EFPIA i PSI.

Kampanie podnoszące poziom świadomości

W celu podniesienia świadomości i zwiększenia wiedzy pacjentów i innych interesariuszy na temat zagadnień związanych z podrabianiem leków, firma Servier uczestniczy w wielu rozmaitych kampaniach, w szczególności w działaniach prowadzonych od 2017 roku przez amerykański Instytut Bezpieczeństwa Farmaceutycznego (PSI), które obejmują:

– zbieranie danych od uczestniczących w akcji laboratoriów,

– wymianę informacji o podrabianych produktach leczniczych,

– stymulowanie działań prawnych ze strony właściwych organów państwowych.

W 2017 roku, PSI zrealizował program „Disruption 17” w celu ograniczenia nielegalnej sprzedaży leków przez Internet. W działania włączyło się dziesięć koncernów farmaceutycznych, w tym Servier. Osiągnięto znaczące wyniki, a program wzdrożono ponownie w bieżącym roku.

Innowacyjne narzędzia

Firma Servier opracowała także innowacyjne narzędzia w celu zabezpieczenia swoich produktów, takie jak Securistamp – zakodowany certyfikat cyfrowy, który jest drukowany na opakowaniach 11 leków sprzedawanych w Rosji, Chinach, Wietnamie i na Ukrainie (krajach największego ryzyka).

Innym narzędziem do walki z podróbkami jest uruchomiony przez Servier w 2013 roku program Matrix. Do 2019 roku ma on zapewnić serializację, agregację i możliwość śledzenia drogi wszystkich opakowań leków. Ostatecznym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez pełny monitoring.

Ponadto, w zakładzie Servier w Orleanie, działa zespół około dziesięciu specjalistów, którzy zajmują się badaniem podejrzanych leków.

W naszym laboratorium wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie – wyjaśnia jego kierownik Tristan Renaud. – W celu szybkiego odcyfrowania składu tabletki bez jej niszczenia stosujemy spektroskopię oscylacyjną w połączeniu z algorytmami chemometrycznymi. Jeżeli do identyfikacji nieznanych związków konieczna jest dodatkowa analiza, to stosujemy spektrometrię masową i metodę jądrowego rezonansu magnetycznego. Natomiast za pomocą wideospektrokomparatora możemy w kilka minut sprawdzić autentyczność materiałów opakowaniowych.