WeHealth by Servier i Fundacja na rzecz Leczenia Cukrzycy im. Petera Sheehana łączą siły w walce z cukrzycą

12.06.2018

WeHealth by Servier, dział Grupy Servier zajmujący się e-zdrowiem, oraz Fundacja na rzecz Leczenia Cukrzycy im. Petera Sheehana (PSDC) poinformowały o nawiązaniu współpracy w celu wzmocnienia wysiłków w walce z cukrzycą i jej powikłaniami w społecznościach lokalnych, które odczuwają poważne braki w ochronie zdrowia. Współpraca będzie prowadzona w ramach szerszej inicjatywy, mającej stworzyć przestrzeń dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Rozwiązania te mają przyczyniać się do poprawy zdrowia publicznego, przy uwzględnieniu istotnych czynników genetycznych, kulturowych i środowiskowych.

Współpraca pomiędzy WeHealth by Servier oraz Fundacją PSDC będzie służyć wdrażaniu Globalnej Inicjatywy dla Opieki Zdrowotnej (Global Care Initiative – GCI) i obejmie dwa przyszłościowe projekty. Pierwszy z nich to tworzenie Portów Opieki Zdrowotnej[1] – kompleksowych e-klinik, służących zapobieganiu cukrzycy i jej powikłaniom w społecznościach lokalnych. Drugi projekt to utworzenie Laboratorium Opieki Zdrowotnej jako akceleratora rozwiązań z zakresu e-zdrowia, współpracującego z międzynarodowymi centrami innowacji, które zajmują się rozwijaniem rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w profilaktyce chorób przewlekłych.

Każdy Port Opieki Zdrowotnej będzie oferować pakiet powiązanych ze sobą rozwiązań diagnostycznych. Ich obsługą będą się zajmować przeszkoleni przez Fundację PSDC wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia, którzy będą przygotowani pod względem specyfiki kulturowej danej społeczności oraz korzystania z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Będzie to sprzyjać aktywnemu zaangażowaniu pacjentów oraz budowaniu więzi pomiędzy nimi a służbą zdrowia. Pierwsze Porty Opieki Zdrowotnej powstaną w ramach projektu pilotażowego na jesieni bieżącego roku, a wdrożenie programu w skali globalnej jest przewidziane w 2020 roku.

Laboratorium Opieki Zdrowotnej będzie współpracować ze startupami w opracowaniu rozwiązań do zastosowania w Portach Opieki Zdrowotnej, w zróżnicowanych kulturowo społecznościach. WeHealth by Servier pomoże Fundacji PSDC w tworzeniu Laboratorium, udzielając wsparcia finansowego i organizacyjnego oraz wspomagając wdrożenie nowoczesnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Na początku lipca bieżącego roku zostanie opublikowane zaproszenie do składania wniosków, zaś sesję z możliwością ich prezentacji przewidziano w październiku, jako wydarzenie towarzyszące gali nagród Prix Gallien[2] w Nowym Jorku. W ten sposób, pierwsze startupy zostaną włączone do programu akceleracyjnego jeszcze przed końcem roku.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy wspomóc ten ambitny i nowatorski program naszą wiedzą z zakresu e-zdrowia oraz doświadczeniem z ekosystemami dla startupów – stwierdził dr David Guez, dyrektor WeHealth by Servier. – Współpraca z Fundacją PSDC pozwoli nam także skonsolidować wysiłki w walce z cukrzycą, która należy do pięciu głównych obszarów terapeutycznych, na jakich koncentruje się Grupa Servier. Ponadto, przyjęte w programie podejście jest zgodne z naszym dążeniem do udostępnienia opieki zdrowotnej jak największej liczbie chorych.

Cieszymy się ze współpracy z innowacyjną grupą farmaceutyczną, zdecydowaną wesprzeć rozwój nowej generacji rozwiązań zdrowotnych, które zmienią doświadczenie pacjentów – powiedział Patrick Sheehan, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Fundacji PSDC. – WeHealth by Servier to kluczowy podmiot w obszarze e-zdrowia, który wytycza nowe kierunki rozwoju na polu globalnej ochrony zdrowia. To partnerstwo to dla nas duży krok w realizacji naszej misji, którą jest przebudowa modelu kontaktów społeczności lokalnych ze służbą zdrowia w celu skutecznego zapobiegania cukrzycy i jej powikłaniom.

Nowe porozumienie wpisuje się w realizowaną przez Grupę Servier politykę otwartych innowacji i dynamicznego partnerstwa. Firma Servier łączy siły z wieloma wiodącymi organizacjami naukowymi, zarówno publicznymi jak i prywatnymi, w celu przyspieszenia badań i udostępnienia optymalnych rozwiązań terapeutycznych, zaspokajających potrzeby pacjentów.

 

[1] Infrastruktura zdrowotna  w społecznościach lokalnych

[2] Nagrody Prix Galien są przyznawane za najnowsze, udostępnione pacjentom, wybitne rozwiązania terapeutyczne (we wszystkich obszarach) oraz znaczące osiągnięcia w badaniach naukowych.

 

Informacje o WeHealth by Servier

WeHealth by Servier to utworzony w listopadzie 2016 roku dział Grupy Servier, który zajmuje się e‑zdrowiem. Dąży do wykorzystania rozwiązań cyfrowych w celu poprawy życia pacjentów i ułatwienia pracy lekarzom. WeHealth by Servier oferuje innowacyjne rozwiązania i usługi cyfrowe i powiązane, wykorzystując do maksimum gromadzone dane. Te rozwiązania zapewniają indywidualny monitoring stanu zdrowia pacjentów, pozwalając lepiej przewidywać rozwój choroby i mu zapobiegać. Stosując otwarty model innowacyjności, WeHealth by Servier wyszukuje najbardziej obiecujące startupy w obszarze e-zdrowia we Francji i innych krajach w celu wspólnego rozwijania nowych rozwiązań. W ten sposób, przyczynia się do tworzenia partnerskiego ekosystemu, który przyspiesza rozwój, uprzemysłowienie i dystrybucję innowacji, a także ich udostępnienie jak największej liczbie osób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.wehealthbyservier.com.

 

Informacje o Fundacji na rzecz Leczenia Cukrzycy im. Petera Sheehana

Fundacja na rzecz Leczenia Cukrzycy im. Petera Sheehana (PSDC) to amerykańska organizacja pożytku publicznego kategorii 501(c)3. Została założona w 2015 roku, aby uhonorować dorobek dr Petera Sheehana, który za cel postawił sobie walkę z globalną epidemią cukrzycy poprzez wprowadzanie modelu służby zdrowia opartego na kompleksowej opiece, wykorzystaniu danych i kształtowaniu więzi społecznych. Fundacja PSDC koordynuje działania organizacji badawczych, jednostek służby zdrowia i firm w celu udostępnienia społecznościom lokalnym niezbędnych narzędzi do zapobiegania cukrzycy i związanym z nią przewlekłym powikłaniom, przyspieszenia prac nad rozwiązaniami z zakresu profilaktyki i leczenia tej choroby, a także pozyskiwania wybitnych naukowców do prac badawczych i rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących poprawie leczenia cukrzycy w skali globalnej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.psdcfoundation.org.

 

Kontakt dla prasy

Servier

Sonia MARQUES:             media@servier.com, tel.: +33-(0)1-5572-4021/+33-(0)7-8428-7613

Karine BOUSSEAU:           media@servier.com, tel.: +33-(0)1-5572-6037

Fundacja na rzecz Leczenia Cukrzycy im. Petera Sheehana

Patrick SHEEHAN:             media@psdcfoundation.org, tel.: +1-(917)-376-4383