Wstrzymanie w obrocie produktów leczniczych zawierających fenspiryd z powodu ryzyka wydłużenia odstępu QT