Zaangażowanie Servier w walce z epidemią COVID-19

31.03.2020

Servier aktywnie włącza się w walkę z globalną pandemią koronawirusa. Nasze działania prowadzimy dwutorowo – zapewniamy środki ochrony osobistej placówkom ochrony zdrowia w wielu krajach dotkniętych kryzysem, a także przekazujemy środki organizacjom pozarządowym, (m.in. Chiński Czerwony Krzyż czy Fundacja AP-HP, będącej największą siecią szpitali, powiązanych z Uniwersytetem Paryskim). Wsparcie to dotyczy także Polski. W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez szpitale oraz indywidualnych lekarzy, Servier Polska przeznaczyło 1,2 miliona  złotych na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej – maseczek, fartuchów, gogli oraz innych elementów służących zabezpieczeniu komfortu pracy dla przedstawicieli zawodów medycznych.

 

We Francji, w której mieści się siedziba firmy, Servier jest również członkiem Health Innovation Coalition – Health Crisis, inicjatywy, która zrzesza wielu interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Jej celem jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu odblokowanie przeciążonego systemu ochrony zdrowia i zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki dla pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dodatkowo, Servier jest zdeterminowane by zagwarantować nieprzerwaną dostępność swoich produktów, tak by pozostały one dostępne dla wszystkich potrzebujących ich pacjentów. Należy także podkreślić, że dziesiątki pracowników Servier, wykształconych na kierunkach medycznych, zgłosiło gotowość by aktywnie włączyć się do walki o życie i zdrowie pacjentów na „pierwszej linii frontu” walki z wirusem.