Zakład Produkcyjny Servier w Polsce jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w kraju z certyfikatem ISO 50001 przyznanym za system zarządzania energią

10.01.2017

Anpharm, warszawski Zakład Produkcyjny Servier w Polsce, otrzymał Certyfikat ISO 50001, który jest narzędziem do zarządzania organizacją przez pryzmat optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych, w duchu zrównoważonej odpowiedzialności korporacyjnej. Anpharm jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce, który otrzymał certyfikat ISO w tym zakresie.

 

Od lat warszawski Zakład Produkcyjny Servier wprowadza szereg rozwiązań w obszarach infrastruktury, a także zwiększania świadomości ekologicznej i zmiany zachowań pracowników. Uzyskany Certyfikat ISO 50001 jest zwieńczeniem dotychczasowej pracy oraz impulsem do dalszych wysiłków nad podwyższaniem efektywności energetycznej we wszystkich procesach operacyjnych.  

 

Celem programu redukcji zużycia energii jest ograniczenie emisji CO2 poprzez racjonalne wykorzystywanie mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ciepło miejskie oraz sprężone powietrze w procesach produkcyjnych. Dzięki systemowi stałego monitorowania zużycia energii możliwe jest zbieranie danych, na podstawie których powstała baza wskaźników pozwalających na bieżącą ocenę wyników energetycznych, jak również określenie celów na kolejne lata.  Dzięki temu tylko w ciągu ostatnich 3 lat w warszawskim przedsiębiorstwie udało się obniżyć zużycie energii elektrycznej o 16%, co przekłada się na 1000 ton CO2 mniej w atmosferze.  W perspektywie są kolejne działania, których celem jest redukcja zużycia energii do 2020 roku o 20% w stosunku do roku 2012, co oznacza, że każdego roku do atmosfery trafi o 700 ton CO2 mniej.

 

Certyfikat ISO zobowiązuje zakład do stosowania systematycznego podejścia w osiąganiu ciągłej poprawy efektywności energetycznej. Korzyści płynące z wdrożenia oraz certyfikacji systemu to między innymi:

  1. Poprawa efektywności energetycznej.
  2. Zmniejszenie kosztów energii (redukcja zużycia energii).
  3. Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  4. Wprowadzenie stałego monitorowania i nadzoru nad systemem zarządzania energią.
  5. Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną.
  6. Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania.

 

Dla firmy Servier kluczowe jest zaangażowanie wszystkich pracowników w tworzenie efektywnego systemu zarządzania energią – każdy pracownik ma realny wpływ na wynik energetyczny zakładu!