Zmiana Polityki Prywatności i regulaminów serwisów Servier - komunikat

26.03.2015

Dotyczy zmian polityki prywatności i regulaminów serwisów Servier - aktualna wersja znajduje się pod tym adresem:
servier.pl/content/regulamin

 

 

Wersja po zmianach

Wersja przed zmianami

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
wraz z polityką prywatności oraz polityką korzystania z plików cookie

 

 

  1. Polityka prywatności

 

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu, i wyrażenie zgody na zawarte w nim postanowienia.

Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia oraz korzystania z usług dostępnych w Serwisie, prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora, a także zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.

 

Warunkiem korzystania z serwisu:

a.    //www.servier.pl

b.    //www.forumprzeciwdepresji.pl

c.    //www.vademecum-press.pl

d.    //www.vademecum.servier.pl

e.    //www.dbajoserce.pl

f.    //www.medplatform.pl

 

jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu.

Regulamin określa w szczególności prawa obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres e-mail: info@pl.netgrs.com w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

 

§1 Wprowadzenie

 

5. W przypadku, gdy dla danej usługi dostępnej w Serwisie określony został odrębny regulamin świadczenia tej usługi, przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dedykowanego dla niej regulaminu, dostępnego w Serwisie, i wyrażenia zgody na zawarte w nim postanowienia.

6. Postanowienia regulaminu dedykowanego dla danej usługi korzystają z pierwszeństwa przed odmiennymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

 

§1 Wprowadzenie

 

Dodano nowe zapisy 5. i 6.

§3 Definicje

 

3. Serwis – serwis internetowy Servier Polska dostępny pod adresem www.servier.pl wraz z podstronami dostępnymi pod adresami: www.vademecum.servier.pl, www.forumprzeciwdepresji.pl, www.dbajoserce.pl oraz www.medplatform.pl, oprogramowaniem i bazami danych.

§3 Definicje

 

3. Serwis – serwis internetowy Servier Polska dostępny pod adresem www.servier.pl wraz z oprogramowaniem i bazami danych.

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem servier.pl/content/regulamin w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.

 

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem servier.pl/content/polityka-prywatnosci w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.