Zmiana Polityki Prywatności serwisów Servier - komunikat

30.01.2015

Dotyczy zmian polityki prywatności serwisów Servier - aktualna wersja znajduje się pod tym adresem:
servier.pl/content/polityka-prywatnosci

 

Wersja po zmianach

Wersja przed zmianami

§3 Definicje

 

1. Administrator - właścicielem i administratorem Serwisu jest Servier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000139202, NIP: 5260302887 (dalej: „Servier Polska”) który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

 

§3 Definicje

  1. Administrator - właściciel i administrator Serwisu jest Servier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10, który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 

 5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane mogą być niezbędne do korzystania z Serwisu, jego części lub wybranych funkcjonalności.

 

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

 

5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane są niezbędne do korzystania z Serwisu

§8 Usługi

 

3. Administrator wyraźnie zastrzega, że  wykorzystanie jakichkolwiek zamieszczonych w Serwisie informacji dotyczących zastosowania produktów leczniczych wymaga uprzedniego uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty..

 

§8 Usługi

 

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie, bez uzyskania fachowej porady lekarza lub farmaceuty, które dotyczą jakichkolwiek produktów leczniczych

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi skutkuje utratą prawa odstąpienia od umowy. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na dostarczaniu treści cyfrowych dostępnych bezpłatnie w ramach Serwisu wraz z rozpoczęciem korzystania z Serwisu, a w przypadku treści cyfrowych, które dostępne są po ściągnięciu  na urządzenie Użytkownika (downloading), w momencie rozpoczęcia pobierania wybranego pliku z Serwisu

 

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

6. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz

treści wprowadzanych zmian za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

6. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

.7. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1., a zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od poinformowania o nich Użytkowników w sposób określony w ust. 6.

 

§ 15 Postanowienia Końcowe

 

7. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.