Zmiana w regulaminach serwisów Servier (Grudzień 2015)

01.12.2015

 

Dotyczy zmian regulaminów serwisów Servier - aktualna wersja znajduje się pod tym adresem:
servier.pl/content/regulamin

 

 

Wersja przed zmianami

Wersja po zmianach

Regulamin

§1 Wprowadzenie

 

1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na zawarte w Regulaminie postanowienia. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a konkretnym Użytkownikiem.

 

 

Regulamin

§1 Wprowadzenie

 

1. Korzystanie z serwisu odbywa się na podstawie i zgodnie z niniejszym regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta, z zastrzeżeniem usług wymagających dokonania innych formalności opisanych poprzez funkcjonalności Serwisu, po przystąpieniu przez Użytkownika do korzystania z Serwisu.

 

 

 

§15 Postanowienia Końcowe

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.

 

§15 Postanowienia Końcowe

Punkt 2 został wykreślony, pozostałe punkty Regulaminu stosownie przenumerowano.