Firma Servier przystąpiła do Warsaw Health Innovation Hub, wspólnego projektu Agencji Badań Medycznych i podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. W uroczystości oficjalnego podpisania porozumienia wzięli udział: dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych oraz Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska i Urszula Olędzka, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych Servier w Warszawie. 

Od początku działalności naszą misją jest zaangażowanie w postęp terapeutyczny, a ambicją jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb pacjentów, by tym samym przyczyniać się do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia. Dzięki wyjątkowej strukturze zarządzania i strategii nieustającego inwestowania środków w badania i rozwój mamy możliwość ciągłego szukania rozwiązań wspomagających walkę ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi, szczególnie w których występują wysokie, niezaspokojone potrzeby pacjentów i duża potrzeba rozwoju nowych terapii. – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska.  – Ostatnie lata i globalny kryzys w obszarze zdrowia tylko umocnił nasze przekonanie o celowości takiego podejścia i nadrzędnej pozycji wyzwań zdrowotnych, w których konsekwentne budowanie partnerskiej współpracy między różnymi podmiotami jest wyrazem rzetelnej troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie naszych obywateli. Otwartość na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi czy firmami biotechnologicznymi w celu przyśpieszenia  rozwoju innowacji terapeutycznych leży w DNA naszej firmy i Grupy Servier, dlatego nasza obecność  w Warsaw Health Innovation Hub jest tak naturalna.  – dodaje Drewla.

Aktualnie Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych firmy Servier w Warszawie prowadzi w pięciu  krajach 7 badań klinicznych w fazach rozwoju od I do III, poszukując terapii, w których istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna – głównie w onkologii, hematoonkologii i kardiologii. Współpracujemy z setkami polskich ośrodków od Podstawowej Opieki Medycznej po wyspecjalizowane ośrodki naukowe Uniwersytety Medyczne i Instytuty Badawcze ponieważ wierzymy, że współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń przekłada się na dobro pacjenta – podkreśla Urszula Olędzka, Dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych Servier w Warszawie. 

 – Dzięki dołączeniu do hubu firmy Servier, zyskujemy ze strony podmiotu działającego globalnie inną perspektywę oceny działań podejmowanych w ramach hubu. Wierzę, że intensyfikacja współpracy w ramach platformy WHIH z Servier Polska i funkcjonującym przy niej Międzynarodowym Ośrodkiem Badań Klinicznych Servier zwiększy innowacyjność naszego kraju, zapewniając bezpieczeństwo lekowe państwa – wyjaśnił dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM

Informacje o Servier Polska

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna obecna w 150 krajach świata, od 30 lat obecna również w Polsce. Prowadząc swoją działalność w kraju firma Servier zatrudnia ponad 600 pracowników i konsekwentnie od trzech dekad inwestuje w działalność badawczo-rozwojową, rozwój lokalnej produkcji leków,  a także edukację.  Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w obszarze chorób układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Za prowadzenie badań klinicznych i przedklinicznych w Polsce odpowiada Międzynarodowy Ośrodek badań Klinicznych firmy Servier w Warszawie, który jest odpowiedzialny za organizację, nadzorowanie i monitorowanie badań w Polsce, a także w Czechach, na Słowacji,  w Ukrainie i  Gruzji.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.pl