ONKOLOGIA

Do 2021 r. nakłady na onkologię będą stanowić połowę całkowitego budżetu na badania i rozwój Servier.

Nowotwory są drugą pod względem częstotliwości przyczyną zgonów na świecie, a ich zasięg stale się zwiększa. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w ciągu najbliższych dwóch dekad każdego roku będą diagnozowane 22 mln nowych przypadków, a do 2030 r. nowotwór zostanie wykryty u kolejnych 233 mln pacjentów. Biorąc pod uwagę ogrom potrzeb terapeutycznych w tym obszarze, Servier zdecydowała się uczynić walkę z rakiem swoim priorytetem – w onkologii skupi się na trudnych do leczenia nowotworach. 

KARDIOLOGIA I METABOLIZM  

Servier to szósta wiodąca firma w dziedzinie kardiologii.

Choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną śmiertelności na świecie. Servier od ponad 60 lat angażuje się w leczenie chorób kardiologicznych – 17 mln pacjentów na całym świecie jest leczonych lekami Servier. Firma chce utrzymać wiodącą pozycję w kardiologii poprzez strategiczne i innowacyjne zarządzanie cyklem życia produktów leczniczych oraz rozwijanie leków złożonych. Kwestią kluczową pozostaje dla Grupy zapewnienie lekarzom dostępu do szerokiego portfolio leków Servier stosowanych w chorobach układu krążenia w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów wymagających właściwego leczenia w krajach, w których Grupa prowadzi działalność. 

NEUROLOGIA

W obszarze neurologii Servier koncentruje swoje badania na chorobach neurodegeneracyjnych. Celuje w proteinopatie, charakteryzujące się nieprawidłową akumulacją pewnych białek, takie jak choroba Parkinsona i inne rzadkie choroby. W przypadku autyzmu Servier we współpracy z Neurochlore prowadzi dwa ogólnoświatowe badania fazy III.  

CHOROBY IMMUNOZAPALNE 

Choroby zapalne o podłożu immunologicznym charakteryzują się nieprawidłową reakcją układu odpornościowego, który zwraca się przeciwko własnym tkankom pacjenta. Servier koncentruje swoje wysiłki badawczo-rozwojowe na chorobach autoimmunologicznych o bardzo wysokich potrzebach medycznych, jak np.: toczeń rumieniowaty układowy i zespół Sjögrena.