Choroby nowotworowe są drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród Polaków. Rocznie z powodu nowotworu umiera niemal 100 tys. osób, co oznacza, że dziennie śmierć w jego wyniku ponosi prawie 300 osób. Główną przyczyną występowania nowotworów jest niezdrowy styl życia. Według dostępnych danych nawet 80% nowotworów to wynik czynników zewnętrznych, niezdrowego stylu życia i złych nawyków. Wbrew błędnemu przekonaniu społeczeństwa zaledwie 5–10% nowotworów ma podłoże genetyczne (PTO). Jednocześnie nowotwory to druga po chorobach krążenia przyczyna śmierci Polaków wg raportu GUS „Umieralność w 2020 roku. Zgony według przyczyn – dane wstępne”.

Kampania Servier –Wyłącz Raka

Celem ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier – Wyłącz Raka jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej oraz podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka rozwoju nowotworów. ​

Więcej informacji na stronie www.wylaczraka.pl, na której znajdują się doniesienia naukowe, materiały edukacyjne dotyczące czynników ryzyka chorób nowotworowych oraz konkursy.