Poradniki dla pacjenta

Teleporady u pacjentów z niewydolnością serca – lek. Dorota Ochijewicz, dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka 

Teleporada (telewizyta, porada telemedyczna) może być udzielona zarówno w formie rozmowy telefonicznej (przez telefon stacjonarny lub komórkowy), jak i poprzez połączenie wideo (przez komputer lub smartfon). Teleporada stanowi pełnoprawne świadczenie medyczne tak jak standardowa wizyta u lekarza, tzn. w trakcie teleporady obowiązują te same zasady co w trakcie zwykłej wizyty (np. zasada poufności przekazywanych informacji), a na jej zakończenie pacjent otrzymuje zalecenia (np. dotyczące leczenia czy konieczności wykonania dodatkowych badań). W trakcie teleporady lekarz może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. W niektórych sytuacjach może zadecydować o konieczności przeprowadzenia standardowej wizyty osobistej.​

Pobierz publikację w formacie PDF.

Zdalne konsultacje lekarskie – wskazówki dla pacjentów – dr hab. n. med. Paweł Balsam 

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie, konsultacja z lekarzem może się odbywać przez telefon lub za pomocą systemów audio-wideo. Jeżeli nie korzystałaś/nie korzystałeś dotąd z teleporad albo masz wątpliwości, jak korzystać z tego związania, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Telemedycyna to udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość. Dzięki temu lekarz może m.in. przeprowadzić wywiad z pacjentem i ocenić stan jego zdrowia. Telemedycyna nie zastępuje w pełni tradycyjnej wizyty, ale ze względu na rozwój technologiczny sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach. Wykorzystywanie telemedycyny jest zgodne z polskim prawem, a jednocześnie zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).​

Pobierz publikację w formacie PDF.